Kysuce majú talent 2020

Výberový konkurz

Dom kultúry v Čadci a Centrum voľného času vyhlasuje 9. ročník súťaže Kysuce majú talent.

Výborne spievate, hráte na hudobný nástroj, tancujete, venujete sa akrobacii, kúzelníctvu ..., tak potom nezmeškajte príležitosť prezentovať svoje nadanie a prihláste sa do regionálnej zábavnej show.

Talentovaní súťažiaci sa  môžu prezentovať  v 4 súťažných disciplínach:

  • hudba ( spev, hra na hudobný nástroj ...)
  • tanec ( disco, folklór, spoločenský tanec ...)
  • šport  ( žonglovanie, gymnastika ...)
  • divadlo ( zabávač, imitátor, recitátor ...)

Veková kategória: pre všetky vekové kategórie od  7 rokov

Neverejné výberové kolo sa uskutoční dňa 20. 3. 2020 o 16.30 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Prihlášky a bližšie informácie

Dom kultúry Čadca, tel. č: 041/ 4322121, 0910909776

e-mail: lubamatejikova@centrum.sk

Centrum voľného času Čadca, tel. č. 041/ 4334180, 0905842588

e-mail: radoneko@post.sk

Uzávierka prihlášok najneskôr do 18. 3. 2020

Tešíme sa na Vás...

Prílohy na stiahnutie