Výstavy

Aktuálne výstavy v priestoroch Domu kultúry v Čadci a v Galérii Čadca – Mestský dom:

  • Fotografická výstava Michaely Gulčíkovej –  tvorba mladej autorky z Rakovej. Vernisáž výstavy: 4. 5. 2018 o 18. 00 hod. / 4. 5. – 28. 5. 2018 /.
  • Galéria Čadca – Mestský dom. IVETT AXAMITOVÁ  - výber z diel výraznej predstaviteľky keramickej tvorby na Slovensku. Vernisáž: 10. 5. 2018. Trvanie výstavy: 10. 5. 2018 - 13. 7. 2018. Garanti výstavy: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci
spať na začiatok stránky