Výstavy

Aktuálne výstavy v priestoroch Domu kultúry v Čadci a v Galérii Čadca – Mestský dom:

  • „Slnko svieti pre všetky deti“  –  Čarovný svet očami detí  -  súťažná výstava detských výtvarných prác čadčianskych a prímestských MŠ. Vernisáž výstavy: 1. 6. 2018 o 13. 15 hod.  / 1. 6. – 25. 6. 2018 /
  • Galéria Čadca – Mestský dom. IVETT AXAMITOVÁ  - výber z diel výraznej predstaviteľky keramickej tvorby na Slovensku. Trvanie výstavy: do 13. 7. 2018. Garanti výstavy: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci
spať na začiatok stránky