Výstavy

Aktuálne výstavy v priestoroch Domu kultúry v Čadci a v Galérii Čadca – Mestský dom:

Dom kultúry v Čadci

  • Keď budem veľký, pôjdem na olympiádu! Výtvarná súťaž detí MŠ v Čadci. Výstava potrvá do 26. 6. 2024.

Galéria Čadca – Mestský dom

  • VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024
- Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby /31. 5. - 30. 6. 2024/.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 31. 5. 2024 o 17.00 hod. Vyhlasovateľ, hlavný partner a odborný garant Národné osvetové centrum,
hlavný organizátor Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, v spolupráci s
Mestom Čadca a Domom kultúry v Čadci.

Otváracie hodiny Galérie Čadca a Informačného centra:
Pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod.

spať na začiatok stránky