• Úvod
  • Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca zverejňuje v zmysle § 102 č. 25/2006 Z.z. zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,– € (bez DPH) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platného od 01.04.2011).

Zverejnené údaje za obdobie

Zadávanie zákaziek

spať na začiatok stránky