Hlavným motívom Novoročného trojkráľového koncertu bola téma domova