V Čadci sa prezentujú ľudia z chránených dielní a pracovísk