Společně po Valašsku a Kysuciach

S podporou EU

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

  • Název projektu: Společně po Valašsku a Kysuciach
  • Číslo projektu:CZ/FMP/6c/06/076
  • Operační program:Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektů
  • Poskytovatel dotace:Region Bílé Karpaty
  • Příjemce dotace:Cyklostezka Bečva, z.s.
  • Partner projektu:Dom kultury v Čadci
  • Finanční podpora z EU: 13 307,37 EUR
  • Doba realizace projektu:05 - 12 /2021

Projekt „Společně po Valašsku a Kysuciach“ je společný projektem spolku Cyklostezka Bečva, z.s. a Domu kultury v Čadci. Společný malý projekt reflektuje problematiku a potenciál obou partnerských oblastí. Obě oblasti disponují rozmanitou nabídkou a potenciálem turistických atraktivit a zajímavostí v oblastech kulturního a přírodního dědictví. Tento potenciál však není optimálně využit - převládá návštěvnost známým míst před méně známými, některé turistické atraktivity jsou známé pouze lokálně. Problematika nevyužití nabídky a potenciálu oblastí na obou stranách hranice souvisí s nedostatečnou a rozsáhlejší propagační činností.

Malý projekt je zaměřen na vytvoření společných ucelených mediálních produktů, prvků propagačního a prezentačního charakteru zaměřené na zhodnocení kulturního a přírodního dědictví, určené pro obyvatele a návštěvníky přeshraničních regionů na straně české a na straně slovenské partnerských subjektů.

Realizací projektu budou vytvořeny následující výstupy: společný tematický katalog, propagační brožury, společný tematický spot, propagační předměty. Budou uskutečněny společné prezentační a tematické akce. Pro podporu propagace a prezentaci projektu budou vytvořeny roll-upy a propagační křídla.

Primárním cílem projektu je zviditelnění nabídky příhraničí a podpora atraktivnosti příhraničních regionů v relaci na známé i méně známí a společností hromadně neobjevené objekty kulturního a přírodního dědictví.

Sekundárním cílem projektu je přispět k rozvoji návštěvnosti obou regionů, včetně podpory návštěvnosti z řad nerezidentů.

S podporou Cyklostezka Bečva

Prílohy na stiahnutie