• Úvod
  • Projekty
  • Československý kreatívny inkubátor miest Valašs...

Československý kreatívny inkubátor miest Valašské Meziříčí a Čadca

V rámci Bartolomejského hodového jarmoku 2019 sme implementovali  časť projektu , ktorý realizuje Dom kultúry v Čadci  s Kultúrnym zariadením Valašského Meziříčí so zámerom kvalitatívne  prehĺbiť kultúrnu spoluprácu v oblasti kultúry a kultúrneho života vôbec a cieľom projektu je prehĺbenie cezhraničnej spolupráce partnerov vytvorením spoločnej platformy „ČS kreatívny inkubátor Valmez-Čadca". Prostredníctvom tejto platformy dôjde k výmene skúseností a prenosu know-how medzi partnermi projektu v oblasti prípravy kultúrnych akcií zameraných na podporu kreativity občanov oboch miest s cieľom oživiť verejný priestor. Cieľom vzniknutej platformy je taktiež vzbudiť u verejnosti záujem o alternatívnu kultúru, ktorý bude dosiahnutý zmenou dramaturgie mestských kultúrnych akcií. Pre dosiahnutie tohoto cieľa bude postupne vybudovaná sieť miestnych umelcov, dôjde k niekoľkým výmenným pobytom, diseminačnej konferencii a bude vytvorený dramaturgický plán spolupráce oboch organizácií. V rámci projektu bude realizovaných niekoľko kultúrnych aktivít, ktoré umožnia dosiahnutie vyššie uvedených cieľov. Do projektu sú zapojené spolky, remeselníci, umelci a umelecké súbory...

Prvé podujatie smerované pre vernosť sa realizovalo počas už spomínaných hodových dní v Čadci. Môžeme povedať, že prvá akcia v rámci projektu sa vydarila nadmieru, nielen tým že vystúpenie FS Bača z Valašského Meziřičí bolo odmenené búrlivým potleskom Čadčanov na Matičnom námestí, ale i umelecké remeselné dielne sa tešili veľkému záujmu nielen detí, ale i dospelých, ktorí poznali tieto remeselné techniky  výroby ešte z detstva.  Umelecké dielne prebiehali počas celého dňa pred Domom kultúry v Čadci. A potešujúci bol i fakt, že prietrž mračien počkala na posledný tanečný vstup FS Bača, takže môžeme skonštatovať, že podujatie vyšlo, tak ako sme ho dramaturgicky naplánovali. Projekt bude  pokračovať vo Valašskom Meziřičí , kde sa z našej strany  predstaví skvelý DFS Kelčovan a svoje umelecké remeslo predstavia 4 remeselníci (medovnikárka, tkané výrobky, výroba sviečok, výroba ozdôb na stromček z koráliek...). Projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu miestnych iniciatív únie vo výške 133 616,28 €.

S podporou Európskej únie