• Úvod
 • Projekty
 • Československé historické dědictví – kameny zmi...

Československé historické dědictví – kameny zmizelých dětí

Malý projekt „Československé historické dědictví – kameny zmizelých dětí“ je společný projekt města Valašské Meziříčí a Základní školy Jána Amosa Komenského z města Čadca. Projekt zmapuje působení židovských komunit ve městě Valašské Meziříčí a městě Čadca, připomene jejich kulturní odkaz a význam jednotlivých osobností z těchto komunit a jejich podíl na kulturním a společném životě obou měst před II. světovou válkou. Hlavní ideou je přiblížit mladé generaci otázku holocaustu, jeho tragédii, jež má konkrétní vztah k jejich bydlišti a měla přímý dopad na život obou měst v průběhu a po II. světové válce. V rámci projektu budou v Čadci vysázeny květiny ve tvaru „Hvězd smíření“. Celkem budou vysázeny 3 hvězdy smíření na Slovensku a 7 hvěrd smíření v České republice. Budou také vytvořeny skládačky (průvodci) a uskuteční se workshopy na obou stranách hranic. Realizací projektu tak dojde k prohloubení přeshraniční spolupráce, přiblížení a připomenutí tragédie holocaustu žákům, studentům a návštěvníkům daných regionů.

 • Název projektu: Československé historické dědictví – kameny zmizelých dětí
 • Registrační číslo projektu: CZ/FMP/6c/04/066
 • Dotační program: Fond malých projektů
 • Poskytovatel: Region Bílé Karpaty
 • Příjemce: Město Valašské Meziříčí
 • Partner: Základná škola Jána Amosa Komenského Čadca
 • Celkové náklady: 29.700,00 EUR
 • Výše dotace: 25.245,00 EUR
 • Doba realizace: 01.09.2020 – 31.08.2021

Partneri projektu

FOND MALÝCH PROJEKTŮ