Úspechy detských divadelníkov na doskách, ktoré znamenajú svet

Dňa 22. marca 2016 sa v Mestskom kultúrno-športovom stredisku  v Kysuckom Novom Meste uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM 2016.

Hlavným organizátorom súťažnej prehliadky bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi boli  mesto  Kysucké Nové Mesto a Mestské  kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto. Cieľom tejto postupovej súťažnej prehliadky je konfrontovať a prezentovať rôzne štýly práce dramatických súborov a sólistov, zároveň vytvárať priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností.

Podujatie otvorili riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silvia Petreková a zástupkyňa primátora mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Jana Svrčková.

Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo až 9 kysuckých divadelných súborov, čo predstavovalo spolu 160 účinkujúcich. 7 súborov bolo z okresu Čadca a 2 súbory sa predstavili za okres Kysucké Nové Mesto. Predstavenia si prišli pozrieť väčšie aj menšie deti zo ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto.

Jednotlivé súťažné predstavenia pozorne sledovala odborná porota, ktorú tvorili  Michal Németh (predseda poroty, umelecký šéf a herec, Bábkové divadlo Žilina) a herečky Bábkového divadla Žilina Mgr. art. Miroslava Čanecká a Mgr. art. Anna Čitbajová.

Svoje divadelné inscenácie publiku odprezentovali DDS DIDERO pri MKŠS Kysucké Nové Mesto, DDS LUMOS pri ZŠ Oščadnica- Ústredie, DDS MONZUN pri CVČ Raková, DDS EVA pri ZUŠ Jozefa Potočára Čadca a KIC mesta Čadca, DDS „IF“ pri CVČ Čadca, DDS VRABEC pri ZUŠ Krásno nad Kysucou, DDS DRIAČIK pri ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou, DDS pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto a DDS KOLOVRÁTOK pri CVČ Skalité.

Po ukončení súťažnej časti dňa sa konal hodnotiaci a rozborový seminár, kde odborná porota analyzovala jednotlivé predstavenia a svojím profesionálnym pohľadom usmernila vedúcich súborov v ich ďalšej tvorivej práci. Počas rozborového seminára sa deti v sále Domu kultúry venovali improvizovanej tvorivej činnosti pod vedením Evy Matysovej z DDS EVA pri ZUŠ Jozefa Potočára Čadca  KIC mesta Čadca.

Na základe verdiktu odbornej poroty boli udelené nasledovné ocenenia:

  • Za okres Čadca porota udelila 1. miesto, diplom, finančnú cenu a postup do krajskej prehliadky Detský divadelný medveď Žilina Detskému divadelnému súboru EVA pri ZUŠ Jozefa Potočára Čadca a KIC mesta Čadca s inscenáciou SMELÝ ZAJKO.
  • Za okres Kysucké Nové Mesto získal 1. miesto, diplom, finančnú cenu a postup do krajskej prehliadky DDS DIDERO pri MKŠS Kysucké Nové Mesto s divadelným predstavením FUNNY TIME.
  • Individuálne ocenenie poroty za dievčenský herecký výkon Evke Kovalčíkovej z DDS MONZUN pri CVČ Raková za divadelné predstavenie KUFRAŇA.
  • Individuálne ocenenie poroty Pavlovi Prívarovi za chlapčenský herecký výkon z DDS EVA pri ZUŠ Jozefa Potočára Čadca a KIC mesta Čadca.
  • Ocenenie poroty za kolektívnu tvorbu pre DDS EVA pri ZUŠ Jozefa Potočára Čadca a KIC mesta Čadca za predstavenie ŠKOLA.
  • Ocenenie poroty za výnimočnú javiskovú disciplínu pre DDS pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto za inscenáciu AKO JE SVET ZARIADENÝ.
  • Ocenenie poroty za nápadité vizuálne a hudobné spracovanie pre DDS KOLOVRÁTOK pri CVČ Skalité za inscenáciu NIKDY NEHOVOR NIKDY.

Všetkým súťažiacim súborom želáme veľa inšpirácie a chuti do ďalšej práce a postupujúcim na krajskú prehliadku Detský divadelný medveď, ktorá sa bude konať v dňoch 12. – 13. apríla 2016 v Bábkovom divadle v Žiline, prajeme veľa úspechov.