Tvár(e)

Detský a mládežnícky  divadelný  súbor EVA pracuje pri Dome kultúry v Čadci,  vystriedali  sa v ňom celé generácie detí a mládeže. Súbor dodnes pracuje pod vedením zakladajúcej režisérky Evy Matysovej krásnych 42 rokov, a práve predkladaný projekt je symbolickým priestorom, kde staršia divadelná generácia vedie mladú generáciu k novým pohľadom na divadlo. V naštudovanej hre sa snúbi tradícia s novými pohľadmi, novým štýlom práce, ktorú predstavuje mladý scenárista, dramaturg a pomocný režisér Viliam Kubla. V hre autor predkladá obraz mladého človeka súčasnosti. Autorská divadelná hra Tvár(e) je spracovaná podľa, už spomínaného scenára Viliama  Kublu a v réžii Evy Matysovej.   Hra predstavuje divadelný obraz, v ktorom žije súčasný mladý človek a  jeho dva paralelné svety. Svety, v ktorých figurujú a podstatnú úlohu zohrávajú  tabuizované témy vyvolávajúce  polemiku. Hľadať odpovede musí každý sám...

Divadelné predstavenie Tvár(e) uvedie Dom kultúry v Čadci 8.júna 2022 o 18.00 hod.

Bezplatné vstupenky si vyzdvihnete v pokladni DK v CA.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.