Som tu, a čo teraz?

Multimediálny projekt pod názvom Som tu, a čo teraz? spojil dva naoko nezlúčiteľné fenomény: hercov Detského a mládežníckeho divadelného súboru Eva a moderátorov a redaktorov  TV junior. Predstavenie na motívy najdlhšej básni o láske, Maríny od Andreja Sládkoviča, režírovala Eva Matysová, dramaturgicky a scenáristicky sa podieľala na predstavení Viera Strýčková. Zámerom hry je zakomponovať aj  netradičné divadelné  výrazové prostriedky, a tak vytvoriť autentické dielo. Hra má  záujem osloviť predovšetkým mladšiu generáciu, ktorej posolstvo spomínanej básne, a celkovo literatúry, je transformované do originálnych  výstupov.  Zároveň hra poukazuje na jedinečnosť miesta, kde vzniká umenie - ono povestné Genius loci, v kontexte s umením. Mnoho ďalších zaujímavých otázok  a pohľadov otvára uvádzaná divadelná hra. Na projekte sa  podieľala aj spevácka zložka - Laura Straňavová, hudobná zložka v zložení: Ivan Kubiš, David Zelník a Juraj Mariak, videoprojecia  - Marián Hanko.

Veríme, že protagonistom  hry  sa podarí preniesť  etické posolstvo umenia smerom k divákovi, a kedy sa môžete o tom sami  presvedčiť?

13. septembra 2023 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.