Pozvánka na Adventný koncert - Pastorále

Miešaný spevácky zbor Kysuca v spolupráci s Kysuckým komorným orchestrom uvedie v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci 16.decembra 2018 o 16.30 hod. Adventný koncert – Pastorále a vianočné koledy. Melódie koncertných skladieb sa budú niesť pod taktovkou dirigenta Mgr.art. Jána Procházku, ktorý pôsobí ako asistent dirigenta a zbormajstra Štátnej opery v Banskej Bystrici, taktiež ako dirigent MSZ Kysuca v Čadci a Coro Laudamus v Piešťanoch, ktorého speváci taktiež vystúpia na pripravovanom koncerte. Na podujatí zazneje skladba bývalého dirigenta zboru Pavla Procházku, ktorú skomponoval pre MSZ Kysuca s názvom Pastorále. K predvianočnému obdobiu patria i slovenské vianočné koledy, ktoré nebudú chýbať na pripravovanom koncerte. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za čo mu patrí veľká vďaka, lebo tento rok sa okrem iného zakúpili nové obleky pre mužov.

MSZ Kysuca, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci, v minulom roku oslávil krásne okrúhle 40.výročie. V nedávnom období zbor naštudoval známu Rybovu omšu, odprezentoval veľkonočné koncerty, k zaujímavým projektom pre mládež patrili výchovné koncerty Pieseň ako hra. Z dielne MSZ Kysuca vzišiel aj neopakovateľný a jedinečný jubilejný program k 40.výročiu založenia súboru.

Veríme, že Adventný koncert bude príjemným hudobným osviežením v predvianočnom období.

Fond na podporu umenia

Ilustračný obrázok