Novoročný trojkráľový koncert v Čadci so skvelými výkonmi umelcov

Osobnosťami Kysúc 2011 sú MUDr. I. Hudec, MUDr. S. Mizera, J. Kondek a P. Prívara

S mimoriadne priaznivým ohlasom publika sa v uplynulý piatok stretol Novoročný trojkráľový koncert, ktorým Mesto Čadca zavŕšilo viac než mesačný cyklus vianočných podujatí a ktorého sa na pozvanie Mesta Čadca a Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava zúčastnili mnohí významní hostia. Koncert, ktorý už tradične patrí k vrcholným podujatiam nielen v Čadci, ale aj na Kysuciach, bol dôstojným ukončením vianočných sviatkov na pôde mesta a zároveň jedinečnou kultúrno-spoločenskou udalosťou otvárajúcou Nový rok 2012. Zaplnená sála čadčianskeho domu kultúry ocenila kvalitnú dramaturgiu a skvelé výkony účinkujúcich umelcov viacnásobným potleskom a záverečným spontánnym standing ovation.

Pod vedením popredného slovenského dirigenta Karola Kevického sa v jedinečnej forme predviedol domáci Kysucký komorný orchester a sólisti Oľga Bezačinská (soprán) a Jozef Gráf (tenor). V programe zazneli skutočné hudobné lahôdky svetoznámych operných, operetných a muzikálových majstrov (G. Puccini, G. Verdi, F. Lehár, G. Donizetti, E. Kálmán, K. Svoboda a ďalší), ako aj nádherné Straussove valčíky či obľúbené skladby J. S. Bacha, L. van Beethovena či A. L. Webera. Jedna krásna melódia striedala druhú, sálou sa niesli romantické skladby i dynamické vášnivé piesne v osobitej interpretácii sólistov i hudobníkov. Popri výnimočnom hudobnom zážitku si prítomní hostia vychutnali aj pôvab a kostýmy, ktoré predviedla sopranistka Oľga Bezačinská a osobitý šarm dirigenta Karola Kevického, ktorý s orchestrom úspešne spolupracuje už viac než 15 rokov.

Slávnostný koncert poctili svojou návštevou aj mnohí Kysučania, ktorí si ocenenie prevzali v minulých rokoch, medzi nimi napr. Peter Tichý, Mária Marcibálová, Milan Toman, Pavol Gomola, Stanislav Palúch, Ján Podmanický, Bartolomej Gernát, Milan Pollák  a ďalší. Pozvanie na koncert prijali aj akademický maliar Ondrej Zimka, spisovateľ Dušan Mikolaj a ďalší členovia KKN, primátori Ján Hartel a Jozef Grapa, mnohí poslanci mesta Čadca, riaditelia škôl, predstavitelia štátnych inštitúcií, spoločenských organizácií a spolkov a ďalší priaznivci kultúry a umenia.

Kysucká kultúrna nadácia a kysucké obce udelili Osobnosť Kysúc 2011

V rámci oficiálnej časti koncertu sa prítomným prihovoril a novoročné priania predniesol hostiteľ podujatia – primátor Čadce Milan Gura a podpredseda správnej rady nadácie vdp. Ladislav Ostrák. Následne boli už po 14. raz odovzdané ocenenia a čestné tituly Osobnosť Kysúc, ktoré sú každoročne udeľované kysuckým rodákom, resp. ľuďom životom a prácou spojeným s kysuckým regiónom, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o jeho rozvoj a zviditeľnenie doma i vo svete.  Za rok 2011 si ocenenia prevzali MUDr. Ivan Hudec, MUDr. Stanislav Mizera, Jozef Kondek a Peter Prívara. Ocenenia odovzdali za nadáciu Jozef Markulják, predseda správnej rady a za jednotlivé obce Milan Gura, primátor Čadce, Radoslav Ďuroška, starosta Ochodnice a Ján Podmanický, poslanec NR SR a starosta Starej Bystrice. Súčasťou ocenenia, ktoré si osobnosti prevzali, boli aj umelecké diela – plastiky od akademického maliara Petra Galvánka.

Profily ocenených osobností

MUDr. IVAN HUDEC – Osobnosť Kysúc 2011 za celoživotné dielo

Lekár a spisovateľ Ivan Hudec nepochádza z Kysúc, no k tomuto regiónu má veľmi osobný a hlboký pozitívny vzťah, ktorý pretrval celé desaťročia.

Narodil sa 10. júla 1947 v Nitre ako prvý zo štyroch synov Vojtecha a veroniky Hudecovcov. Po ukončení štúdia medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave nastúpil v roku 1972 na interné oddelenie Žilinskej nemocnice. Po dvoch rokoch sa vracia do Bratislavy, kde pôsobí najskôr v Nemocnici Ivana Dérera, potom ako odborný asistent na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a ďalšie tri roky v bratislavskej Fakultnej nemocnici. V roku 1983 ho osud zavial na Kysuce, kde zotrval do konca roku 1985. Z Kysúc odchádza opäť do metropoly Slovenska a stáva sa námestníkom riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť v Štátnom ústave národného zdravia. Po revolúcii vstupuje do politiky, v apríli 1990 bol zvolený za poslanca SNR a v roku 1994 sa stal ministrom kultúry SR. Počas svojho pôsobenia vo funkcii sa veľmi intenzívne venoval aj koncepcii, rozvoju a skvalitňovaniu miestnej a regionálnej kultúry. Vytváral priestor a podmienky na jej plnohodnotnú existenciu. Vo veľkej miere podporoval aj kultúru a umelecké snaženia na Kysuciach.

Veľkou láskou Ivana Hudeca popri medicíne bolo divadlo, literatúra a história. Roku 1970 založil so spolužiakmi a priateľmi známe študentské divadlo malých foriem U Rolanda. Pôsobil v ňom ako autor, režisér, herec a organizátor. V literárnej tvorbe sa intenzívne venoval najmä próze. Knižne debutoval roku 1979 novelou Hriešne lásky osamotených mužov. Po nej vydal román Zakázané ovocie, zbierku poviedok Bozk uličníka a ďalších viac než desať titulov. Historickým témy približuje v diele Báje a mýty starých Slovanov ale aj v drámach Knieža, Bratia a Knieža Svätopluk.

Príbehy Hudecových próz sú z aktuálnej súčasnosti, využíva v nich osobné skúsenosti z lekárskej praxe, všíma si nevšedné svetské javy a groteskné situácie, vracia sa však aj do histórie k bájam a mýtom slovanských predkov. Roku 1985 vydal román Pangharty, ktorý sa stal nosným literárnym dielom o Kysuciach. Opisuje v ňom históriu kraja od 17. storočia a v živote jeho osadníkov si všíma mnohoraké autentické zvyklosti, jazykové a materiálne zdroje ľudovej kultúry i mágiu siahajúcu až k pohanským časom. Diela Ivana Hudeca vyšli vo viacerých vydaniach  v desiatich jazykoch.

Ivan Hudec žije v Bratislave a v súčasnosti sa venuje najmä heraldickému skúmaniu rodov. Na Kysuce nezabudol a príležitostne sa rád vracia medzi svojich priateľov a bývalých spolupracovníkov.

MUDr. STANISLAV MIZERA – Osobnosť Kysúc 2011 za humánnu činnosť

Kysuce dali Slovensku mnohých vynikajúcich lekárov. Patrí k nim aj uznávaný kardiológ, rodák z Ochodnice, doktor  Stanislav Mizera.

Narodil sa 30. marca 1954. V tých rokoch mamičky rodievali už v mestskej nemocnici, jemu do rodného listu však zapísali Ochodnicu. Jarné vody rieky Kysuce vtedy poškodili most, a tak prišiel na svet v maminej posteli. Bol v rodine Mizerovcov druhé dieťa, po ňom sa narodili jeho ďalší traja súrodenci.

Už na základnej škole sa pod vplyvom múdrych učiteľov formoval jeho vzťah k prírode a túžba po jej spoznávaní. Umocnili a naplno sa rozvinuli na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste a následne počas štúdia medicíny v Brne. Zaujímali ho najmä chirurgické odbory, osobitne katetrizácia srdca.

Po ukončení štúdia sa v roku 1979 zaujímavou hrou osudu ocitol v Bratislave v práve založenom Ústave kardiovaskulárnych chorôb, dnes Národný ústav srdcových a cievnych chorôb. V ústave pracuje doposiaľ, teda viac než tri desaťročia.

V r. 1983 absolvoval atestáciu I. stupňa v odbore Interné lekárstvo a o ž rokov neskôr špecializáciu v odbore Kardiológia. V súčasnosti je zástupcom primára Oddelenia intervenčnej kardiológie. Vykonáva najmä invazívne vyšetrenia srdcových a cievnych ochorení, diagnostiku chlopňových ochorení a endomyokardiálne biopsie u pacientov po transplantácii srdca. Hlavnou doménou jeho práce je však intervenčné riešenie srdcových ochorení. O tejto problematike prednáša a publikuje, pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí doma aj v zahraničí.

Lekár Stanislav Mizera je nielen skvelým odborníkom – kardiológom a detským kardiológom, ale predovšetkým mimoriadnym človekom, pripraveným vždy a za každých okolností pomôcť každému, kto to potrebuje. Jeho ľudskosť, láskavosť a srdečnosť poznajú aj mnohí Kysučania, ktorí sa zverili do jeho rúk. Je nielen znalcom a liečiteľom ľudských sŕdc, on sám má veľké a dobré srdce. Pravidelne a veľmi rád sa vracia na Kysuce, pretože srdcom je stále Kysučan. Dokazuje to aj svojimi charitatívnymi aktivitami organizovanými na podporu zdravotníckych zariadení na Kysuciach.

MUDr. Stanislav Mizera žije a pracuje v Bratislave.

JOZEF KONDEK – Osobnosť Kysúc 2011 za podnikateľský čin

Spoločnosť JOKO a syn patrí k popredným, pre život veľmi dôležitým hospodárskym subjektom v Čadci i na Kysuciach. Málokto však vie, že jej v oblasti odpadového hospodárstva patrí popredné miesto aj v rámci Slovenska. Nová skládka odpadov na Podzávoze, ktorú firma sprevádzkovala pred viac ako dvoma rokmi je najmodernejšou svojho druhu na Slovensku a spĺňa všetky požadované kritériá stanovené Európskou úniou. Slúži nielen Kysučanom, ale aj obyvateľom okresov Žilina a Námestovo. O kvalite vykonávaných činností a poskytovaných služieb a vysokej profesionalite manažmentu svedčia aj dva certifikáty kvality, ktoré firma vlastní od roku 2005.

Na čele spoločnosti JOKO a syn, ktorá sa pretransformovala z bývalého podniku Technické služby, stojí už viac než 20 rokov Jozef Kondek, muž, ktorý dal vďaka svojim smelým podnikateľským aktivitám prácu stovkám Kysučanov.

Narodil sa 9. apríla 1944 v roľníckej rodine. Stredné vzdelanie v oblasti dopravy a strojárenských činností získal v Plzni a neskôr v Čadci. Pracoval v oblasti cestných stavieb a technických služieb v Žiline i v Čadci. Na jeho profesionálny rast mali však rozhodujúci vplyv jeho pracovné pobyty v zahraničí, kde získal mnoho cenných skúseností v oblasti podnikania a práce s ľuďmi. Tie následne, po zmene ekonomických a spoločenských pomerov, uplatnil v domácich podmienkach a neustále ich rozvíja a skvalitňuje. Jeho spoločnosť sa popri hlavnej činnosti venuje aj zhodnocovaniu a separovaniu odpadov, zberu nebezpečného odpadu, zimnej údržbe komunikácií a čisteniu verejných priestranstiev a ponúka aj zemné práce a dopravné služby. Veľká pozornosť sa venuje aj modernizácii a inovácií techniky, ako aj vhodnému pracovnému prostrediu a kvalite pracovných vzťahov. Jozef Kondek prevažnú časť zisku spoločnosti investuje späť do jej rozvoja. V tomto smere je mu veľkým vzorom Tomáš Baťa. V súčasnosti sa Jozef Kondek vo veľkej miere venuje aj aktivitám v oblasti stavebníctva a snaží sa zamestnávať najmä ľudí z kysuckého regiónu. Aktívne podporuje aj vzdelávanie zamestnancov. Svoje schopnosti a skúsenosti odovzdáva aj na poste predsedu Krajskej rady podnikateľov Žilinského kraja.

Jozef Kondek žije a pracuje v Čadci.

PETER PRÍVARA – Osobnosť Kysúc 2011 za športovú a telovýchovnú činnosť

Bývalý úspešný reprezentant v cyklistike – Peter Prívara sa narodil 16. septembra 1960 v Čadci. Po maturite na čadčianskom gymnáziu sa rozhodol pre štúdium ekonómie, no jeho talent a odhodlanie ho predurčili na profesionálnu kariéru v cyklistike.

Svoje prvé úspechy získal už ako člen športových klubov v Čadci a Kysuckom Novom Meste. Z tohto obdobia si najviac cení 2. miesto na Majstrovstvách ČSSR v staršom doraste a víťazstvo v dorasteneckej kategórii Okolo Slovenska. Od roku 1979 jazdil za klub Inter Bratislava, neskôr za vojenské kluby Dukla Brno a Dukla Trenčín. Roku 1986 sa vrátil späť do Interu a stal sa kapitánom družstva. V decembri 1989  prestúpil k profesionálom do rakúskeho tímu Varta Elkhaus Viedeň.

Počas svojej športovej kariéry sa stal niekoľkonásobným majstrom Slovenska na ceste aj na dráhe. Roku 1989 ako člen československého družstva obsadil 3. miesto na Pretekoch mieru. Vyhral mnohé etapy na viacerých pretekoch na Slovensku a v Českej republike, ale aj v bývalej Juhoslávii, Maďarsku, Poľsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku i Grécku. Ako profesionál sa zúčastnil takých významných podujatí, ako boli Majstrovstvá sveta profesionálov, preteky Okolo Ameriky, na Kube, v USA, Venezuele, Portoriku, Mexiku, Austrálii, Maroku. Profesionálnu kariéru ukončil v roku 1992 víťazstvom na pretekoch Kysuce - Orava - Kysuce, vo svojom rodisku, v Čadci. Za najúspešnejší vo svojej športovej kariére považuje rok 1988, keď dosiahol 23 víťazstiev, 28-krát stál na stupni víťazov a bol vyhlásený za Najlepšieho cyklistu Slovenska.

Po ukončení športovej kariéry začal podnikať so športovými potrebami a na Slovensku otvoril viacero cyklopredajní. Tejto činnosti sa venuje dodnes.

13. marca 2011 sa Peter Prívara stal prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky. Jeho cieľom je vynaložiť maximálne úsilie na ozdravenie slovenskej cyklistiky, obnoviť jej zašlú slávu a popredné miesto na slovenskom športovom nebi a taktiež skvalitniť prácu Slovenského zväzu cyklistiky.

Peter Prívara žije a pracuje v Bratislave.

Organizátori koncertu

Garantom podujatia boli Mesto Čadca, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca.

Poďakovanie

Mesto Čadca ďakuje touto cestou všetkým účinkujúcim umelcom za jedinečný umelecký večer, osobitne Kysuckému kultúrnemu orchestru mesta Čadca, jeho manažérovi Petrovi Bytčánkovi a koncertmajstrovi Antonovi Pohančeníkovi, sólistom Oľge Bezačinskej a Jozefovi Gráfovi a dirigentovi Karolovi Kevickému.

Ďakujeme vedeniu a pracovníkom KIC mesta Čadca za kvalitnú prípravu a realizáciu koncertu.

Za mediálnu propagáciu ďakujeme médiám: Kysuce, MY – Kysucké noviny, VAŠA TV, KTV, TASR, Rádio Regina, TV Patriot, Spoločnosť 7 plus.