MSZ Kysuca aj tento rok vycestuje do Talianska

Miešaný spevácky zbor Kysuca aj tento rok (13.-17.7.2017) bude reprezentovať Slovensko na Medzinárodnom festivale zborového spevu v Trente. Festival je učený speváckym zborovým zoskupeniam a je venovaný hudbe talianskych autorov a prezentácii autorov  z hosťujúcich krajín. MSZ Kysuca v minulosti nadviazal priateľské vzťahy s talianskym zborom Coro Maddalene di Revo z Trenta a tam bol počiatok skvelej umeleckej spolupráce, ktorá prerástla do medzinárodného priateľstva. MSZ Kysuca pracuje pod vedením mladého  talentovaného dirigenta Mgr.art. Janka Procházku, ktorý pôsobí  v Štátnej opere Banská Bystrica ako asistent dirigenta a zbormajster.

Ilustračný obrázok

Tento rok sa budú na festivale realizovať aj hudobné workshopy, kde vybrané zbory nacvičia skladbu slovenského autora Eugena Suchoňa - Aká si mi krásna  a jednu povinnú taliansku skladbu. O dramaturgiu samotných vystúpení sa stará dirigent J.Procházka a Magdaléna Hacková, ktorá bude  koncerty moderovať v slovenskom i talianskom jazyku. Zbor sa na festival pripravuje od začiatku roka na pravidelných skúškach v Dome kultúry Čadca. Kysuckí speváci budú Slovensko dôstojne reprezentovať a prajeme im  veľa krásnych zážitkov a chuti do ďalšej práce. Tento rok  čaká MSZ Kysuca 40. výročie svojho vzniku a to je už krásne jubileum v existencii neprofesionálneho  umeleckého telesa.

Vycestovanie na festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za čo mu patrí veľká vďaka.

S podporou fondu umenia