Kysucký fotomaratón 2016

Fotoklub "Dobré svetlo" a KIC - Dom kultúry Čadca pripravili pre všetkých priaznivcov fotografovania, amatérov aj profesionálov už 7. ročník  Kysuckého fotomaratónu. Podujatie je organizované ako stretnutie záujemcov o fotografovanie, kde si každý bude môcť otestovať svoje kreatívne schopnosti, pohotovosť a zručnosť pri spracovávaní zadaných tém.

Fotomaratón sa uskutoční v rámci cyklu podujatí Mesto otvorené umelcom dňa 24. 9. 2016  v čase od 9.00 hod do 13.00 hod.  Pre súťažiacich fotografov je pripravených päť  tém (Dvaja, Mladosť, Prečo, Dnes,  Modrá), z ktorých sa vyžrebujú dve. Úlohou každého účastníka je v časovom limite 2,5 hodiny nafotiť z každej témy maximálne  3 fotografie nafotené počas dňa a nesmú byť počítačovo upravované.

Hodnotí sa vystihnutie témy, originalita a technické prevedenie. Porotou vybrané fotografie budú ocenené, vytlačené a prezentované na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutoční v rámci fotomaratónu o 13.00 hod. v KIC-Dome kultúry Čadca. Podmienkou účasti je:

Registrácia súťažiaceho najneskôr do piatka 23.9.2016 (e-mailom, telefonicky), prípadné dodatočné prihlásenie je možné aj v deň konania akcie najneskôr do 9.00 hod.

Kontakt: KIC- Dom kultúry Čadca, e-mail: kic@mestcadca.sk, tel.č.:041/ 4322121, 0910 909 776