Karneval pre deti

V nedeľu 23.februára 2014 sa konal v KIC-Dome kultúry Čadca tradičný karneval pre deti. V kultúrnom programe sa predviedli tanečnice zo súboru JOJA a mažoretky Margarétky z CVČ Čadca. Zábavným popoludním návštevníkov sprevádzala Miroslava Čanecká. Deti, si okrem tancovania v maskách, zmerali svoje sily v rôznych zábavných súťažiach. Zaregistrovaných masiek bolo 120.Cenu za najkrajšiu masku získal  jazdec na koni. Príjemné popoludnie pre deti ukončila disco s DJ Radom Nekorancom.