FS Kysučan na Mariánskom podzime

Folklórny súbor Kysučan, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci, reprezentoval 16. až 19. septembra 2016   kysucký folklór v Mariánskych Lázniach  na medzinárodnom folklórnom festivale Mariánsky podzim 2016. Festival sa konal už dvanásty rok,  vždy tretí septembrový víkend a organizátorom je  FS Marjánek.

Vycestovanie súboru sa realizovalo vďaka schválenej dotácii z Fondu na podporu umenia. Projekt je zameraný na medzinárodnú prezentáciu v oblasti ľudovej kultúry (folklóru) prostredníctvom Folklórneho súboru

Kysučan, ktorý pracuje s mládežou a dospelými ľuďmi nášho regiónu krásnych 62 rokov. Súbor vedie skúsený folklorista Jozef Vrábel.

Zámerom projektu bola medzinárodná prezentácia  slovenského folklóru v zahraničí a zároveň naším zámerom bola podpora národnej hrdosti k tradíciám našich predkov. Členom súboru ani daždivé počasie  nenarušilo pripravené choreografie, ktoré boli odmenené veľkým  potleskom.

Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu  umenia.