Dotyk s hudbou 2020

Koncertná  činnosť Kysuckého komorného orchestra (KKO) je výsledkom dlhodobej a tvorivej práce s mládežou regiónu Kysúc. Umelecké vedenie súboru počas 25 rokov svojej existencie uvádza hudobný materiál slovenských a svetových skladateľov klasickej hudby.  KKO pracuje od jeho vzniku pod vedením dirigenta Mgr.art. Karola Kevického, (umelecký šéf Opery Štátneho divadla Košice). Práve z dielne KKO a Folklórneho súboru Kysučan  vzišla myšlienka venovať svoju pozornosť deťom z marginalizovaných skupín, pretože tie sú na koncertoch vďačnými poslucháčmi.  Máme veľmi dobrú spoluprácu s lektormi, ktorí sa im venujú  práve v Stružielke, o.z.

V pondelok 14.decembra 2020  sme v Dome kultúry v Čadci uviedli  edukatívny online koncert Dotyk s hudbou. Súčasný stav nás núti byť tvorivými a vynachádzavými aj v oblasti technológii. Členovia oboch súborov  sa stretli v koncertnej sále v Dome kultúry v Čadci a deti si z pohodlia svojich tried  vypočuli pripravené skladby. Na koncerte odznela  Detská sinfonia od Haydna (KKO) a zmes ľudových piesní v podaní FS Kysučan. Deti sa  zaujímavou formou dozvedeli o hudobnej interpretácií, tvorbe tónov a melódií...

Veríme , že realizovaný projekt priniesol aspoň trošku umenia do duší detí a mládeže zo Spojenej školy v Čadci a Stružielka, o.z.  Naším zámerom bolo poukázať na univerzálnosť hudby  a zároveň na inakosť človeka. Každý sme jedinečný, ale spolu vieme vytvoriť krásne veci, v tomto prípade zahrať melódiu, skladbu, ktorá sa dotkne každej duše tým svojím osobitým spôsobom.

Dúfame, že sprostredkované umenie  čiastočne eliminovalo nedostatok kultúrnych podujatí a spríjemnilo prichádzajúce predvianočné obdobie.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.