Diera do sveta ide do „sveta“

Divadelníci z Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA vycestujú na 22. ročník medzinárodného festivalu Dni Janka Čemana -festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA PIVNICA), ktorý prebieha v dňoch od 24.marca 2016 do 3. apríla 2016 v Srbsku.

Organizátori festivalu (DIDA PIVNICA) už 11 rokov spolupracujú s Národnou súťažnou prehliadkou ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby - Palárikovou Rakovou. Víťazné divadelné predstavenie z DIDA PIVNICA sa zúčastňuje Palárikovej Rakovej ako hosťujúce divadlo a víťaz Palárikovej Rakovej sa zúčastňuje na Festivale DIDA PIVNICA.

Zámerom projektu je odprezentovať autorskú tvorbu slovenských divadelníkov v zahraničí a zároveň podporiť spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v Srbsku.

V tomto roku sa má Festivalu DIDA PIVNICA zúčastniť víťazný súbor Palárikovej Rakovej - Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA s autorskou inscenáciou hry Pavla Hrtúsa Jurinu - Diera do sveta. Divadelná hra je veľmi aktuálna nielen pre zahraničných Slovákov, ale i pre všetkých, ktorí opustili svoju domovinu kvôli lepšiemu životu alebo z iných vážnych dôvodov, ako to bolo v prípade P.H. Jurinu pochádzajúceho z Kysúc, ktorý emigroval do Austrálie. Režisérkou hry je Eva Matysová a scenáristkou je Mgr. Dagmar Jurgová. Divadelný súbor naše mesto v minulosti úspešne reprezentoval na viacerých svetových festivaloch, napríklad na Svetovom festivale detských divadiel v Nemecku v roku 1989, v roku 2006 a v Moskve v roku 2008.

Zámerom projektu je podporiť autorskú tvorbu našich divadelníkov nielen doma, ale i zahraničných Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorí sa snažia uchovávať slovenské divadlo v inonárodnom prostredí. Podľa slov predsedu festivalu Janka Čemana je táto výmena veľmi prospešná nielen pre staršiu generáciu, ale predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí majú obmedzený kontakt so slovenčinou a slovenskou tvorbou ako takou.

Veríme, že prinesieme na „Dolnú zem“ kus slovenskej duše v podobe autorskej hry Diera do sveta a zároveň povzbudíme zahraničných Slovákov k umeleckej tvorbe v ich rodnom jazyku, ku ktorému sa hrdo hlásia.

Vycestovanie na festival podporil z verejných zdrojov Fond pre podporu umenia, za čo im patrí veľká vďaka.