Detský folklórny súbor Kelčovan oslávil 45.výročie vzniku

Každý región nášho krásneho Slovenska sa snaží udržať pri živote svoje kultúrne dedičstvo, lebo to, čo zostalo po našich predkoch, je potrebné chrániť aj pre generácie prichádzajúce po nás, a to sa jedinečne darí už krásnych 45 rokov Detskému a folklórnemu súboru Kelčovan, ktorý založili v roku 1973 Amália a Pavol Kužmovci a dodnes stoja na jeho čele. Slávnostný  program  bol venovaný

prierezu ich tvorivej činnosti, ktorá je nenahraditeľným prínosom pre Kysuce a to z viacerých aspektov (etnografický, folklórny, estetický či etický).  K tomu, aby sa podaril hodnotný folklórny výstup, je potrebné urobiť výber vhodného repertoáru, hudobnú  úpravu a pretaviť to všetko do výslednej choreografie.  Veľkým prínosom súboru pre širokú verejnosť je  propagácia folklóru a ľudových tradícií   nášho regiónu, a zároveň dôstojné ohliadnutie do minulosti nielen súboru, ale i do

minulosti regiónu Kysúc. Je na mieste spomenúť, že DFS Kelčovan reprezentoval Slovensko na mnohých zahraničných prehliadkach a festivaloch, kde získal nielen veľký obdiv, ale i krásne ceny (Francúzsko, Nórsko, Taliansko, Poľsko...).

V slávnostnom  programe DFS Kelčovan, ktorý sa konal  21.apríla 2018 v Dome kultúry v Čadci,  predviedla svoj talent  tanečná, spevácka  a hudobná zložka. Do slávnostného programu boli zaradené choreografie od najstarších (Koničkári, Drotári, Vadičov, Detské hry, Šik-mik, Kraviarky, Venčeky...)  až po novú, premiérovanú, choreografiu  Poj dzevečka do kolečka....

Choreografom všetkých výstupov je Mgr. Pavol Kužma a dramaturgičkou koncertu  Mgr. Amália Kužmová, organizačnou vedúcou je Viera Mundierová. Slávnostný program organizátori plánujú ešte reprízovať 16.6.2018 v Dome kultúry v Čadci.

Touto cestou vyjadrujeme  veľkú vďaku zakladateľovi súboru a choreografovi Pavlovi Kužmovi a jeho manželke Amálii Kužmovej, za ich obrovský prínos pre kysucký folklór.

Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia