60 rokov Folklórneho súboru Kysučan 1954 – 2014

Ako ten čas letí...

Jedným z najznámejších nositeľov a reprezentantov ľudovej kultúry na Kysuciach je FS Kysučan pri KIC mesta Čadca, ktorý v dňoch 7. – 8. novembra 2014 v DK Čadca oslávi 60 rokov svojej činnosti.

Pre dôstojnú oslavu tohto výročia v súčinnosti s Mestom Čadca a KIC mesta Čadca sme pripravili nasledovný galaprogram:

Dom kultúry Čadca – divadelná sála

7. novembra 2014 (piatok) o 17,00 hod.

pre širokú verejnosť, rodinných príslušníkov a priateľov členov FS Kysučan

Predaj vstupeniek v pokladni DK Čadca (Vstupné: 2,- €)

8. novembra 2014 (sobota) o 17,00 hod.

Pre bývalých členov FS Kysučan a pozvaných hostí

(Vstup na pozvánku – info +421 907 813 958)

Sprievodné podujatia

  • 6. novembra 2014 (štvrtok) o 15,00 hod. „Sekvencie 60“ Vernisáž výstavy obrazov Jozefa Vrábla inšpirovaných prácou autora s FS Kysučan
  • 7. – 8. novembra 2014 (piatok-sobota) o 17,00 hod. Prezentácia publikácie „Pamätnica k 60. výr. FS Kysučan“ s prílohou hudobného CD FS Kysučan „Hore Kysucami“ (zakúpením publikácie prispejete k činnosti FS Kysučan)

Srdečne pozývame bývalých členov, širokú verejnosť, rodinných príslušníkov a priateľov FS Kysučan.

Kontakt

Folklórny súbor Kysučan pri KIC mesta Čadca, Matičné námestie 1434/11, Čadca 022 01 Slovenská republika. 0907 813 958, kysucan@fskysucan.sk www.fskysucan.sk