50 rokov - Detský folklórny súbor Kelčovan

„Bez lásky a úcty
k svojim hodnotám
niet lásky a úcty
k hodnotám iných.“
(Mgr.Pavol Kužma)

V roku 1972 založil Pavol Kužma spoločne s manželkou Amáliou pri Základnej škole vo Vysokej nad Kysucou – Hornom Kelčove Detský folklórny súbor Kelčovan, ktorý dodnes zviditeľňuje Kysuce a Slovensko v zahraničí. Od roku 1982 pôsobí súbor pri MsKS – Dome kultúry v Čadci a patrí k špičkovým umeleckým telesám mesta Čadca.

Pod vedením manželov Kužmových sa Kelčovan vypracoval medzi vrcholné folklórne súbory na Slovensku, stal sa viacnásobným laureátom národných súťažných prehliadok, uskutočnil stovky vystúpení na prestížnych domácich (Východná, Terchová, Likavka, Detva a ďalšie) a zahraničných festivaloch (Česká republika, Francúzsko, Španielsko, Turecko, Poľsko, Chorvátsko, Taliansko, Anglicko, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Maďarsko, Macedónsko...).

K najvýznamnejším úspechom patrí hlavná cena Zlatý Ajhasson na Svetovom festivale hier vo francúzskom Mathé.

Detský folklórny súbor Kelčovan patrí k najlepším svojho druhu na Slovensku i v medzinárodnom meradle. Počas svojej 50 ročnej histórie dosiahol množstvo vynikajúcich výsledkov, desiatky mimoriadnych ocenení a úspechov na domácej i zahraničnej pôde. Významnou mierou zachováva, rozvíja a prezentuje našu národnú kultúru, ľudové umenie a jeho najväčšie bohatstvo – ľudové piesne, hudbu, tanec a tradičné zvykoslovie. V súbore odrástlo niekoľko generácií mladých ľudí (cca 2000 detí). Práca v súbore významne ovplyvnila ich ďalšie smerovanie a život. Mnohí sa naďalej venujú práci v oblasti folklóru a ľudového umenia, niektorí aj na profesionálnej báze. Súbor pracuje pravidelne, trikrát do týždňa sa konajú nácviky a skúšky, každoročne súbor pripravuje pre členov niekoľkodňové sústredenia. Priemerný počet vystúpení súboru je 35 až 40 do roka. Popri významných festivaloch, súťažiach a zahraničných zájazdoch (viď nižšie) súbor pravidelne účinkuje v rámci mnohých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste Čadca, v obciach a mestách regiónu Kysúc i celého Slovenska.

Za umeleckým a organizačný vedení súboru od založenia DFS KELČOVAN stáli:

  • Umeleckí vedúci : Mgr. Amália Kužmová, Mgr. Pavol Kužma
  • Vedúci ľudovej hudby: Doc.RNDr. Stanislav Palúch,CSc.
  • Organizační vedúci: Ing. Jozef Polák, PhDr. Milan Gacík,

Títo členovia sú stále nápomocní i súčasnému vedeniu:

  • Umelecký vedúci: Tomáš Behúň
  • Vedúci hudby: Renáta Hajduková, Mgr. art Miroslav Mačuha, Gabriel Jankech Organizačná vedúca: Viera Mundierová

Vedeniu súboru i všetkým členom súboru ďakujeme za ich činnosť a prajeme do ďalšej práce veľa nadšencov folklóru, neutíchajúcu invenciu a pevné zdravie.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Finančné podporil Žilinský samosprávny kraj.