45. výročie DFS Kelčovan

„Bez lásky a úcty k svojim hodnotám niet lásky a úcty k hodnotám iných“
(Mgr. P. Kužma)

Každý región nášho krásneho Slovenska sa snaží udržať pri živote svoje kultúrne dedičstvo, lebo to, čo zostalo po našich predkoch, je potrebné chrániť aj pre generácie prichádzajúce po nás, a to sa jedinečne darí už krásnych 45 rokov Detskému a folklórnemu súboru Kelčovan, ktorý založili v roku 1973 Amália a Pavol Kužmovci a dodnes stoja na jeho čele. Pripravovaný program  bude venovaný

prierezu ich tvorivej činnosti, ktorá je nenahraditeľným prínosom pre Kysuce a to z viacerých aspektov (etnografický, folklórny, estetický či etický).  K tomu, aby sa podaril hodnotný folklórny výstup, je potrebné urobiť výber vhodného repertoáru, hudobnú  úpravu a pretaviť to všetko do výslednej choreografie.  Veľkým prínosom súboru pre širokú verejnosť je  propagácia folklóru a ľudových tradícií   nášho regiónu, a zároveň dôstojné ohliadnutie do minulosti nielen súboru, ale i do

minulosti regiónu Kysúc. Je na mieste spomenúť, že DFS Kelčovan reprezentoval Slovensko na mnohých zahraničných prehliadkach a festivaloch, kde získal nielen veľký obdiv, ale i krásne ceny (Francúzsko, Nórsko, Taliansko, Poľsko...). V pripravovanom programe sa predstaví tanečná, spevácka  a hudobná zložka. Do slávnostného programu budú zaradené choreografie od najstarších (Koničkári, Drotári, Vadičov, Detské hry, Šik-mik, Kraviarky, Venčeky...)  až po novú, premiérovanú, choreografiu  Poj dzevečka do kolečka....

Choreografom všetkých výstupov bude Mgr. Pavol Kužma a dramaturgičkou koncertu bude Mgr. Amália Kužmová, organizačnou vedúcou je Viera Mundierová. Slávnostný koncert sa bude konať 21. apríla 2018 v Dome kultúry v Čadci.

Touto cestou vyjadrujeme  veľkú vďaku zakladateľovi súboru a choreografovi Pavlovi Kužmovi a jeho manželke Amálii Kužmovej, ktorí sú dušou súboru,  dušou kysuckého folklóru, o čom svedčia  i mnohé publikácie,  medzi najvýznamnejšie patrí kniha Ľudových piesní z Kysúc, kde sú zozbierané a zapísané piesne nášho regiónu. Obaja manželia sú  taktiež zberatelia dobových hudobných nástrojov.

Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia