40.výročie Miešaného speváckeho zboru Kysuca

Miešaný spevácky zbor Kysuca pôsobí na kysuckej kultúrnej scéne nádherných 40 rokov, tento významný medzník si pripomenul na slávnostnom galakoncerte v Dome kultúry v Čadci 11.novembra 2017. Koncert bol určený najmä súčasným a bývalým členom zboru, ich priaznivcom a  podporovateľom. Zriaďovateľom zboru je Dom kultúry v Čadci. Od založenia  zbor pracoval pod  vedením známych umeleckých osobností - dirigentov Petra Fialu, Vojtecha Didiho, Pavla Procházku, ktorý pred piatimi rokmi odovzdal  dirigentskú taktovku svojmu synovi Jánovi Procházkovi. V súčasnosti zbor pracuje pod organizačným vedením prezidentky zboru Mgr. Dagmar Šamajovej. Miešaný spevácky zbor Kysuca patri k  jedinečným umeleckým telesám, ktoré reprezentujú naše mesto nielen na domácich scénach, ale i v zahraničí, najčastejšie  v Taliansku.  Zbor už tridsať rokov spolupracuje s talianskym speváckym zborom Coro Maddalene z Réva, ktorý taktiež prišiel pozdraviť jubilantov svojím spevom. Na koncerte nechýbali ďalší gratulanti, zástupcovia zboru Coro Laudeamus z Piešťan, predstavitelia jednotlivých umeleckých súborov z Domu kultúry v Čadci, zástupcovia Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava ...

Návštevníci koncertu si vypočuli  sakrálne skladby overené kresťanskými tradíciami, ako  predstavila túto časť koncertu moderátorka a režisérka galakoncertu Magdaléna Hacková, ďalšou časťou koncertu boli slovenské  ľudové piesne. Dlho očakávanou umeleckou udalosťou bola  premiéra Kysuckej rapsódie v podaní MSZ Kysuca, Kysuckého komorného orchestra a členov Štátneho komorného orchestra Žilina. Kysuckú rapsódiu venoval mestu Čadca pred troma rokmi Pavol Procházka  a práve na jubilejnom koncerte sa zaskvela v plnej kráse.

Súčasťou galakoncertu bolo udelenie ocenení Osobnosť ČADCE 2017, ktoré získali MUDr. Vladimír Gajdičiar (lekár, zakladajúci člen a sólista MSZ Kysuca), akademický maliar Miroslav Cipár (maliar, grafik, ilustrátor), Ing. Jozef Vrábel (choreograf FS Kysučan, výtvarník), Kpt. Ladislav Oravec (hasič), Ing. Stanislav Mikovčák  (projektant, staviteľ, výtvarník).

Ocenení primátorom mesta boli aj zakladajúci členovia zboru, ktorí pracujú v ňom dodnes. Milou súčasťou slávnostného večera bolo aj predstavene pamätnice k 40.výročiu  MSZ Kysuca, ktorej zostavovateľkou je Magdaléna Hacková. Pamätnicu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bola spolufinancovaná s podporou Žilinského samosprávneho kraja. V srdečnom príhovore primátora mesta Ing. Milana Guru  jubilujúcemu súboru bolo cítiť  úprimné dojatie a zároveň hlbokú úctu k ich nadšeniu a profesionalite, s ktorou pristupujú ku každej jednej piesni.

Veľkolepou bodkou za slávnostným večerom bola známa kysucká pieseň Kysuca, Kysuca...

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj MSZ Kysuca, Miroslavovi Ďuricovi ako dlhoročnému  riaditeľovi Domu kultúry v Čadci,  bývalému organizačnému vedúcemu Milanovi Čimborovi, zakladajúcemu členovi a sólistovi  Mgr.Pavlovi Kužmovi, moderátorke a dramaturgičke koncertov Magdeléne  Hackovej, módnej návrhárke Márii Stančíkovej, z ktorej dielne mali speváčky navrhnuté a ušité šaty, jednoducho všetkým, ktorí venovali kus svojho srdca MSZ Kysuca.

Fond na podporu umenia

S podporou ZSK