Tvorba sochára Ondreja 4. nadchla mládež

Dňa 30. januára 2024 sa v Galérii Čadca stretla mládež s výtvarným umelcom, sochárom Ondrejom 4. Zimkom. Autor výstavy Výsledky tejto päťročnice priblížil a vysvetli žiakom svoju tvorbu.

Za každým dielom a plastikou sa ukrýva príbeh, ktorý podnietil autora k jeho vytvoreniu. Ako vzniká socha, koľko času strávi autor jej vyhotovením a mnohé ďalšie otázky odzneli počas komentovanej prehliadky s umelcom.

Tvorba Ondreja 4. reaguje na aktuálne spoločenské otázky, s porozumením, prostredníctvom symbolov odovzdáva posolstvo mladej generácii.

Na podujatí sa zúčastnilo 63 žiakov a 6 pedagógov z 9. a 6. ročníka Základnej školy s  materskou školou Čadca – Podzávoz, Základnej školy Milana Mravca Raková, ZUŠ M. R. Štefánika Čadca – Podzávoz a  ZUŠ M. R. Štefánika Čadca. K prehliadke s autorom sa pripojilo aj 5 návštevníkov výstavy.

Komentovaná prehliadka výstavy so sochárom Ondrejom 4. bola pre žiakov prínosom a poučením.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili osobitne umelcovi  Ondrejovi 4.

Organizátor podujatia: Dom kultúry v Čadci, Mesto Čadca