Svetom, moje svetom ...

To, že remeslo má zlaté dno sa mohli presvedčiť návštevníci tvorivého workshopu pod názvom Svetom, moje svetom ...

Tvorivá dielňa sa konala v rámci podujatia Mesto otvorené umelcom, dňa 20. septembra 2019 v priestoroch Galérie Čadca, k prebiehajúcej výstave Maľované pod Grapou.

Riaditeľka Domu kultúry v Čadci, pani Ľubica Kullová, ktorá sa devätnásť rokov venuje umeleckému drotárstvu, priblížila žiakom krásu remesla našich predkov.

Mládež sa so záujmom a nadšením, za pomoci autorky, pustila do práce. Vyrovnávali, ohýbali a tvarovali medený drôt. Výsledkom boli drôtené srdiečka. Svoje výrobky si mladí „drotári“ s potešením odniesli domov.

Žiaci ZŠ M. R. Štefánika a ZUŠ M.R. Štefánika nám opäť ukázali svoju šikovnosť a kreativitu.

Ďakujeme všetkým účastníkom workshopu, osobitne pani Mgr. Ľubici Kullovej a tiež hlavným organizátorom Domu kultúry v Čadci a mestu Čadca.

Podujatie bolo realizované za podpory Fondu na podporu umenia.