Rozhovory o umení rozhovorili mládež

V rámci podujatí Mesto deťom a mládeži 2017 sa konali v priestoroch Galérie Čadca v dňoch 7. a 8. júna 2017 tvorivé stretnutia s akad. maliarom Pavlom Muškom pod názvom Rozhovory o umení.

Inšpiratívna výstava Zem Slovensko XIII., prezentujúca tvorbu 32 autorov zo Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska, viedla k podnetným diskusiám umelca so žiakmi.

Akad. maliar Pavol Muška, ktorý je zároveň aj kurátorom spomínanej výstavy, predstavil mládeži poučnou a zaujímavou formou krásy umenia, umelcov a jednotlivé výtvarné techniky – maľbu, grafiku, olej, kresbu, asambláž, injekt print a mnohé ďalšie, použité pri tvorbe vystavených umeleckých diel.  Žiaci sa aktívne zapájali do dialógu, pýtali sa, diskutovali, rozoberali tvorbu autorov.

Súčasťou podujatia bola prezentácia, prostredníctvom data projekcie, časti dejín umenia a tvorby akad. maliara Pavla Mušku.

Podujatie malo pozitívny ohlas, navštívilo ho 67 návštevníkov zo základných škôl z regiónu Kysúc.

Tešíme sa na Vašu návštevu 20. výstavy Zem Slovensko XIII. v Galérii Čadca.

Výstava potrvá do 31. júla 2017.

Srdečne Vás pozývame.

Otváracie hodiny Galérie Čadca:
Pondelok – piatok: 8,00 – 16,00 hod.
Sobota: 8,00 – 12,00 (jún, júl, august)  
Vstup voľný