Prázdninové klobúkovanie

Júnové klobúkovanie s Veronikou v Galérii Čadca oslovilo na našej webovej stránke organizátorov medzinárodného detského tábora  na Trojmedzí v Čiernom: „V trojici na Trojmedzi je úžasné sa spoznávať“. A tak sme 10. júna spoločne pripravili pre deti zo Slovenska, Poľska a Českej republiky  „Prázdninové klobúkovanie“.

Aj keď je čas oddychu a prázdnin, deti opäť ukázali svoju nekonečnú fantáziu a šikovnosť a vytvorili nenapodobiteľné,  originálne klobúky. Nadšenie z tvorivej práce vtiahlo aj „tety vedúce“, ktoré sa nechceli dať zahanbiť a spontánne sa do výroby klobúkov zapojili.

Na opis výsledných diel nemáme dostatok fantázie, preto vám ich ponúkame vo fotoprílohe.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a organizácie podujatia.