Pozvánka na výstavu SÚZNENIE

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci – Galéria Čadca Vás pozývajú na výstavu popredných slovenských umelcov - sochárov a výtvarníkov pod názvom Súznenie.

Výstava zo súkromnej zbierky prezentuje tvorbu akad. sochárov Jozefa Hobora a Juraja Hovorku. Súčasťou výstavy sú aj diela výtvarníkov Ondreja Zimku, Milana Paštéku Vincenta Hložníka, Viery Hložníkovej, Milana Mravca, Ľubomíra Zelinu a Evera Púčeka, ktoré boli pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy dňa 7. decembra venované Mestu Čadca a Domu kultúry v Čadci – Galérii Čadca.

JURAJ HOVORKA

Akademický sochár Juraj Hovorka sa narodil 17. mája 1926 v obci Vikýřovice v českom okrese Šumperk. V rokoch 1951 až 1956 študoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venoval sa grafike, maľbe a sochárstvu. Jeho tvorba mala dve paralelné línie, monumentálno-dekoratívnu a realistickú.

Patril k staršej generácii uznávaných slovenských sochárov. Vytváral figurálne diela, komorné plastiky i monumentálno-dekoratívne práce určené pre architektúru. Uplatňoval tvarovú štylizáciu, ktorou zdôrazňoval objem, štruktúru, metaforu a lyrickú symboliku.

Spoločne so sochármi Tiborom Bártfayom a Karolom Lackom v spolupráci s architektmi Virgilom Droppom a Jurajom Hlavicom sa umelec podieľal na vytvorení známej fontány Družba na bratislavskom Námestí slobody. Medzi inými je tiež autorom fontány a vodnej kaskády s názvom Lipový kvet pred budovou Národnej rady SR na hradnom kopci v Bratislave a súsošia Feritova pamäť pred budovou Slovenskej akadémie vied.

Medzi jeho ďalšie sochárske skvosty, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy, patria diela Sediaca, Nezistený, Tri priateľky, Fraňo Kráľ, Ufo, Tatranský prameň a ďalšie. Mnohé jeho diela sú súčasťou zbierok slovenských galérií a múzeí a taktiež v súkromných zbierkach.

Žil a tvoril v Bratislave. Rozlúčili sme sa s ním len nedávno, 8. októbra 2018.

JOZEF HOBOR

Akademický sochár Juraj Hobor sa narodil 19. marca 1959 v Prešove. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave odbor kameno-sochárstvo u prof. J. Gavulu (1974 - 1978) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor reštaurovanie plastiky u prof. J. Poruboviča (1979 – 1985).

V rokoch 1985 – 1994 pôsobil ako pedagóg na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave ako vedúci odboru kameno-sochárstva. Od roku 1995 pedagogicky pôsobí na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa sochárskej tvorbe. Svoje diela tvorí z bronzu, kameňa, striebra. Venuje sa aj tvorbe šperkov. Žije a tvorí v Bratislave.

Hoborove sochy sú často zahalené do hravej formy a aj keď sa v nich odrážajú myšlienky postmoderného sochárstva, vždy čerpajú z oblasti klasického sochárskeho umenia. Osobitý autorský rukopis je inšpirovaný najmä krajinou a záujmom o archeológiu. Charakterizujú ho stély, sarkofágy, nadčasové archetypálne oltáre, pripomínajúce dávne kultové predmety ako odkazy ľudskej pominuteľnosti vo svete vesmírnej nekonečnosti. Výnimočnosť jeho autorského sochárskeho konceptu spočíva aj v schopnosti pretaviť predovšetkým do svojich komorných diel filozofickú metaforu vnímania skutočnosti cez duchovno-poetické paralely vlastného emocionálneho sveta. V jeho tvorbe sa často objavujú miniatúrne, architektonicky úsporne štylizované, rôzne skladané, z bronzu i striebra odlievané plastiky zvieracích i ženských figúr, raz v hravo prítulných, inokedy eroticky vyzývavých pózach. Vtipné názvy pridávajú jeho dielam ďalší rozmer ironicko-sarkastického pohľadu umelca, komentujúceho bežné zážitky všedných dní.

Hoborov vyprofilovaný tvorivý program, neustále rozvíjaný o nové formy umeleckého hľadačstva, má svojou presvedčivosťou a osobitou poetikou dlhodobo pevné miesto v súčasnom slovenskom sochárskom priestore.

Garantmi výstavy sú Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. Partnerom výstavy je Ing. Jozef Markulják – predseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Otváracie hodiny Galérie Čadca:

Pondelok – piatok: 8,00 – 16,00 hod.

Vstup voľný

Plagát k podujatiu