Kamenné variácie v galérii

V rámci podujatia Mesto otvorené umelcom – Múzy v uliciach pripravili pracovníčky Galérie Čadca opäť netradičné podujatie určené hlavne žiakom základných škôl. Materiál zabezpečilo Kultúrne a informačné centrum v Čadci, žiaci si mali priniesť len dobrú náladu, šikovné ruky a veľa nápadov. Úlohou žiakov bolo na prírodnom materiáli (kameni) zachytiť časť prírody pomocou školských kried. Niektoré deti tému prijali bez výhrad, ale našli sa aj také, ktoré si presadili vlastné nápady. A tak sa na kameňoch objavovali kvety, stromy, zvieratá, ale i vlajky, rôzne grafitové nápisy a niekedy nepopísateľné abstraktné diela.  Na podujatí sa zúčastnili žiaci základných škôl z Turzovky, Podvysokej a Rakovej. Časť  vytvorených diel si môžete pozrieť na výstavke, ktorá je umiestnená v spoločnej úradovni Mestského úradu v Čadci do 31. októbra 2014.

Keďže nám materiál z podujatia ešte zostal, ponúkame školám, ktoré nestihli prvé Kamenné variácie, vyskúšať si kreslenie na kamene v termíne podľa vašich možností a požiadaviek.