Interaktívny workshop pre malých aj veľkých

Na záver školského roka, 6. a 7. júna 2019, pripravil Dom kultúry v Čadci, v priestoroch Galérie Čadca,  interaktívny workshop pre deti a mládež. Uskutočnil sa v rámci výstavy  Zmysel to má aj bez zmyslov, ktorá je realizovaná v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti, Bibiana. Podujatie prilákalo malých aj veľkých návštevníkov, od najmenších škôlkarov až po veľkých ôsmakov. Workshop viedla spoluautorka výstavy, pani Janka Michalová.

Pani Michalová interaktívnym spôsobom priblížila žiakom poslanie výstavy, ako nebyť sám, spolupracovať, myslieť na druhých, byť im nápomocný ale predovšetkým snažiť sa pochopiť a porozumieť tým, ktorým osud zmenil život a sú iní, svojim spôsobom tiež výnimoční.

Pre škôlkarov pripravila Janka zaujímavé čítanie z knižky Kataríny Macurovej, Lily a Momo. Šikovné detičky so záujmom počúvali príbeh malej Lily, spievali a vyrábali si papierových Momov, postavičku z knihy za pomoci papierových sáčkov, fixiek a bavlnky. Veselý štebot malých detí sa niesol celou výstavou.

Žiaci prvého stupňa ZŠ pracovali s knižkou Ivy Procházkovej, Päť minút pred večerou. Hlavná hrdinka, slepé dievčatko Babeta, opisuje svoj životný príbeh a deti prostredníctvom reflexie svojich životov mali možnosť vcítiť sa do jej príbehu. Inšpirovaní zážitkovým čítaním si sami vyrábali Knihu života, kreslili a písali o sebe a svojej rodine.

Ako sa deti a mládež potýkajú s postihnutím a akým výzvam musia čeliť? Čo je to mutizmus? Ako funguje zrak? A mnohé ďalšie otázky boli súčasťou pripravenej diskusie pre  starších žiakov. So zaviazanými očami nakreslili čiary, a potom za pomoci lepidla, semienok, obilnín, šošovice, ryže a ďalších prírodnín vytvárali taktilný obrázok, z ktorého vznikla mozaika, poprepletaná čiarami ich života.

Cieľom workshopu aj poslaním výstavy bolo priblížiť deťom a mládeži aký je život s postihnutím a akými úskaliami prechádzajú ľudia odkázaní aj na pomoc druhých.

Počas dvoch dní navštívilo workshop spojený s prehliadkou výstavy približne 90 detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do podujatia, osobitne pani Mgr. Janke Michalovej.