Farebné motýle prileteli do galérie

Počas príjemného, prázdninového popoludnia, dňa 13. augusta 2020, zavítali deti z Letného tábora, z Centra voľného času Čadca, na tvorivé dielne do mestskej galérie.

Dom kultúry v Čadci – Galéria Čadca pre nich pripravili kreatívny workshop k výstave Impresie.

Mladí výletníci si s nadšením pozreli jedinečnú výstavu výtvarníčky Veroniky Mikulášovej.

Farebnosť kvetov a krása prírody zachytávajúca neobyčajný okamih, inšpirovali našich malých kamarátov.

Deti mali vytvoriť farebného motýľa z pripravených šablón. Svojej úlohy sa šikovne zmocnili a s chuťou sa pustili do tvorby. Celým priestorom sa niesla dobrá nálada. Pomocou pasteliek, fixiek, voskoviek, farebných papierov, lepidla a špajlí vytvorili deti milých, pestrofarebných motýľov.

Aj to je jeden so spôsobov ako zmysluplne tráviť voľný čas a rozvíjať u detí záujem o kultúru.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podujatí zúčastnili, osobitne pracovníkom CVČ Čadca, ktorí vedú deti aj k láske k umeniu.

Podujatie pre mládež sa konalo za dodržania hygienických podmienok a bezpečnostných opatrení.