Besedy s Dušanom Mikolajom, dlhoročným priateľom umelca Jána Zoričáka a kurátorom výstavy Iskrenie svetla

19. – 20. októbra 2017 od 9,00 do 14,00 hod. do Galérie Čadca

Pri príležitosti sprístupnenej výstavy Ján Zoričák – Iskrenie svetla pripravuje Galéria Čadca v spolupráci s kurátorom výstavy Iskrenie svetla, Dušanom Mikolajom, besedy pre žiakov o živote a tvorbe svetoznámeho sklára Jána Zoričáka.

Kurátor výstavy predstaví žiakom život, tvorbu a dielo sklárskeho umelca Jána Zoričáka. Súčasťou besedy je aj krátky dokument o autorovi - Ján Zoričák umelecký sklár pohľadom Jozefa Chudíka, ktorý ponúkne mládeži nazrieť do života umelca a priblížiť tak návštevníkom zrod unikátnych sklených objektov.

Podujatie je určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.

Ján Zoričák (13. november 1944)

Rodák zo Slovenska, zo Ždiaru, dlhodobo žijúci a pôsobiaci vo Francúzsku, v meste Talloires. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov sklárskej umeleckej tvorby v celosvetovom kontexte. Vyštudoval Sklársku umeleckopriemyselnú školu v Železnom brode (1959 – 1963) a Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe (1963 – 1969) u prof. Libenského. Základným motívom jeho tvorby je vesmír - nekonečné univerzum. Sklo ho inšpiruje svojou priehľadnosťou, svetelnosťou a optickými variáciami.

V tvorbe uplatňuje viaceré postupy, ktoré umocňujú pôsobenie svetla, optické vlastnosti skla ovplyvňuje brúsením, leštením a používaním farby. Nepracuje iba s povrchom, ale vytvára v sochách jadrá, farebné scenérie. V jeho dielach je pohyb a dynamika zafixovaná v určitom štádiu.

Originálnym umeleckým stvárnením sa radí medzi priekopníkov nového prístupu ku sklu ako samostatnému výtvarnému médiu.

Svoje diela vystavoval v metropolách svetového umenia v Európe, v Amerike, v Austrálii, v Ázii a pravidelne vystavuje aj na Slovensku. Je nositeľom mnohých prestížnych ocenení.

Na výstave Iskrenie svetla v Čadci prezentuje svoju tvorbu prostredníctvom 28 sklených plastík.

V prípade záujmu Vás prosíme Vašu návštevu dohodnúť vopred na č. tel.: 041/7630014, 0915822646, aby nedochádzalo k stretu viacerých skupín v jednom termíne.

Maximálny počet žiakov v skupine 25.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na vyššie uvedených telefónnych číslach, alebo prostredníctvom e-mailu cadcainfo@gmail.com. Tešíme sa na Vašu návštevu.