Aj plagát je umenie...

V rámci podujatia Mesto otvorené umelcom sa v dňoch 20. a 21. septembra 2018 konali v priestoroch Galérie Čadca tvorivé workshopy pod názvom – AJ PLAGÁT JE UMENIE.

Študenti zo Spojenej školy Čadca sa  bližšie oboznámili s procesom tvorby plagátu.  Sami si vyskúšali  s pomocou vopred pripravených šablón  Italiku, jeden z najobľúbenejších kaligrafických štýlov. So záujmom a zvedavosťou vystrihovali, lepili, kreslili, písali a nakoniec  vytvorili plagát s  originálne zobrazeným daným  výrokom. Vzniklo viacero zaujímavých prác, z čoho najväčšiu radosť mali samotní autori plagátov. A to bolo hlavným  zámerom organizátorov, podnietiť kreativitu mladých ľudí v priestoroch mestskej galérie. Na workshopoch sa zúčastnilo približne 50 žiakov. Organizátori podujatia Dom kultúry v Čadci-Galéria Čadca ďakujú všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii podujatia.