Tradičná vianočná výstava rozžiarila Dom kultúry v Čadci