Kysucký komorný orchester

 

Jedného dňa sa zrodila myšlienka, ktorá vyšla z úst Júliusa Fujaka, riaditeľa  Kysuckého hudobného kabinetu, vytvoriť orchester, ktorý, ako sám hovoril, by sa prezentoval na rôznych koncertných podujatiach dielami dobovej a súčasnej hudby so snahou ich začlenenia do živej kultúry. Oslovil v tom čase poslucháča absolventského ročníka AMU v Prahe Karola Kevického aby zaujal miesto dirigenta, Antona Pohančeníka na pozíciu koncertmajstra a učiteľov ZUŠ, študentov konzervatóia a žiakov ZUŠ na zaujatie jednotlivých miest inštrumentálneho obsadenia. Fakt, že sa stretlo 25 hudobníkov, ktorí boli ochotní venovať sa vo svojom voľnom čase hre v orchestri zavážil pri formovaní orchestra na typ komorného orchestra.

Prvá skúška KKO sa konala 6. októbra 1995. O necelé tri mesiace bol ohlásený verejný koncert v rámci programu Kysucké Vianoce v Čadci. Program premiérového koncertu bol nasledovný: W. A. Mozart: „Malá nočná hudba“, J. A. Benda: „Sinfónia D-dur“, Martin Burlas: „Záznam siedmeho dňa“, Arcangelo Correli: „Concerto grosso g-mol, op. 6“, „Slovenské vianočné koledy“ upravené pre KKO-MK(upravil A. Pohančeník).

Koncertná sezóna mladého telesa sa však ešte neskončila. Nasledovali dva veľké koncerty - koncert venovaný učiteľom 5. júna 1996 Dome umenia Fatra v Žiline a záverečný koncert sezóny, ktorý sa konal 16. júna 1996 na nádvorí Mestského domu v Čadci, v rámci Čadčianskeho kultúrneho leta v cykle „Dni súčasnej hudby“.

Po náročnej prvej sezóne nastali zmeny vo vedení orchestra. Julo Fujak sa presťahoval do Nitry, kde dodnes pôsobí ako pedagóg a hudobný vedec na FF UKF. Na jeho miesto prišiel Peter Bytčanek. Napriek organizačným zmenám orchester nezaháľal a pripravoval sa na ďalší rad koncertov nielen v Čadci.

Prvého novembra 1996 cestoval orchester do Popradu, kde sa konal celoslovenský festival komorných orchestrov „Divertimento Musicale“. Na chrámovom festivalovom koncerte v rímsko-katolíckom kostole v Poprade uviedol orchestálnu suitu F- dur Georga Philippa Telemanna a 2 suity Jozefa Malovca podľa nápevov z Vietorisovho kódexu a získal ocenenie za štýlovú interpretáciu diela z obdobia baroka.

V máji 1998 sa KKO zúčastnil 18. celoštátneho festivalu komornej hudby s medzinárodnou účasťou „Divertimento Musicale ´98“ v Spišskej Novej Vsi. V koncertnej sále Reduty uviedol diela A. Vivaldiho a E. Suchoňa. Porota s predsedom A. Vrteľom vysoko ocenila výkon MK v konkurencii bratislavských a košických orchestrov, o čom svedčí aj zaradenie orchestra do záverečného galakoncertu, ktorý sa konal v rímsko- katolíckom kostole sv. Jozefa Robotníka vo Svite. Pamätný pohár a diplom za hodnotný umelecký výkon skončil v rukách Kysučanov.

Koniec roku 1998 bol poznamenaný zánikom KKC, ktoré od 31. decembra 1998 prestáva fungovať. KHK a s ním aj orchester prechádzajú pod správu Kysuckého Osvetového Strediska /KOS/. Žiaľ bez finančného a materiálneho zázemia. Našťastie po dohode s Mestským kultúrnym strediskom v Čadci orchester mohol pokračovať v pravidelných skúškach v Dome kultúry Čadca a od roku 2000 mesto Čadca prijalo orchester ako svoj špičkový súbor, ktorého zriaďovateľom sa stalo MsKS v Čadci i s potrebnými ekonomickými a materiálnymi podmienkami.

Bez takejto pomoci by sa nedalo uskutočniť také predstavenie akým bol prierez operetou J. Offenbacha: „Orfeus v podsvetí“ spolu so študentmi Hudobnej a Tanečnej fakulty VŠMU v úlohe Eurydiky s Oľgou Bezačinskou ani vydanie CD platne s Detským speváckym zborom Kysuca.

V ďalšom období boli zaznamenané dve významné aktivity. Spolupráca so súbormi MsKS v Čadci - Detským speváckym zborom Kysuca pri MsKS s dirigentom Vojtechom Didim a Miešaným speváckym zborom Kysuca s dirigentom Pavlom Procházkom. Orchester sa začal pomaly dostávať do povedomia ľudí, čoho dôkazom je aj spolupráca s kysuckými zbormi, ktoré majú v Čadci svoje zázemie.

Tradícia Novoročných primátorských koncertov priniesla spoluprácu s poprednými sólistami hudobných scén Slovenska. Orchester doprevádza významných operných spevákov akými sú sólisti opery SND: Elena Holičková, Gustáv Beláček, Jozef Ábel a Alojz Harant, Pavol Bršlík, Vít Konig sestry Bezačinské, huslista Stanislav Palúch, klavíristka Regina Majtánová a ďalší.

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi mestami Čadca a Žywiec a družba medzi mestami Čadca a Toruň sa neustále rozvíjajú a priniesli mnohé koncerty v Poľsku. Orchester sa predstavil i vo Varšave na prezentácii Kysúc, ktorá vyvrcholila galakoncertom v centre mesta. Orchester uviedol dielo Eugena Suchoňa: „Preletel sokol“.

Kysucký komorný orchester spolupracuje s talianskym dirigentom Enricom Volpe. Pod jeho záštitou sa orchester pravidelne zúčastňuje koncertných turné v Taliansku. Koncertoval na scénach muzikálnych centier v Taliansku akými sú Miláno, Neapol, Salerno. Na strane druhej koncertná činnosť na Slovensku súvisí s dirigentom Karolom Kevickým, ktorý aj napriek tomu, že pôsobí ako šéfdirigent Štátnej opery v Košiciach stále zdokonaľuje interpretačné umenie KKO a priviedol teleso na hudobné scény miest Praha, Brno, Varšava, Toruň, Budapešť, Bratislava, Košice,..

 

Kontaktné údaje

Umelecký vedúci: Peter Bytčánek
Organizačný vedúci :Viera Mundierová
Kontakt
Tel: +421 41 43 221 21

 

 

spať na začiatok stránky