KYSUCA - miešaný spevácky zbor

Miešaný spevácky zbor Kysuca pracuje od svojho založenia (1977) pri Dome kultúry v Čadci. Každoročne členovia zboru absolvujú viac než 50 pracovných sústredení a takmer 220 nácvikových hodín.

Pri dirigentskom pulte zboru sa vystriedali významné osobnosti - Petr Fiala, Vojtech Didi. Na prelome rokov 1986-87 začal so zborom pracovať doc. Mgr. art. Pavol Procházka, ktorý má najväčšiu zásluhu, že zbor stále i v týchto zložitých podmienkach patrí medzi najvýznamnejšie zborové telesá na Slovensku. Od roku 2011 dirigentskú taktovku prevzal jeho syn Mgr. art Ján Procházka, ktorý pracuje v Štátnej opere Banská Bystrica ako asistent dirigenta a zbormajster. V septembri 2019 vystriedal Mgr.art.Jána Procházku dirigent a pedagóg Mgr.art. Tomáš Vrškový.

Zbor nacvičil a uskutočnil veľký počet koncertov a koncertných vystúpení v rôznych mestách Slovenska a Česka. Koncertoval v Bulharsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku, Juhoslávii, Anglicku a na Malte. Na Slávnostiach zborového spevu „A“ kategórie v Bratislave získal niekoľkokrát najvyššie ocenenie a Zlatý veniec mesta Bratislavy. Zlaté medaily a hlavné ceny na medzinárodných festivaloch vo Varne v Bulharsku, Cantonigros v Španielsku a v Middlesbroughu v Anglicku. Popredné ocenenia získal zbor aj na festivaloch v Arezze a Ponsaccu v Taliansku, Tolose v Španielsku, Spittali v Rakúsku a na Malte.

Zbor úzko spolupracuje s talianskymi zbormi Canta Con Noi a Coro Maddalene, s Miešaným speváckym zborom Coro Laudamus v Pieštanoch, no najmä s Kysuckým komorným orchestrom v Čadci.

Fotogaléria

Kontaktné údaje

  • Dirigent zboru : Mgr.art. Tomáš Vrškový
  • Prezident zboru: Mgr. Dagmar Šamajová
  • Kontakt : 0903 277 317
spať na začiatok stránky