JOJA - súbor scénického moderného tanca

Súbor moderného tanca JOJA vznikol v roku 1985. Do roku 1995 bola vedúcou Zuzana Kubíniová, rod. Gramerová. Od svojho vzniku  súbor spolupracoval s Domom kultúry v Čadci.

Súčasnou umeleckou vedúcou súboru moderného tanca je od roku 1996 Danka Jašurková.

Súbor  každoročne navštevuje  okolo 130 členov. Delí sa na:

  • Drobce – deti, príprava  do súboru,
  • Juniorky - príprava do súboru,
  • Joja „C“- pokročilé deti,
  • Joja „B“- pokročilé juniorky,
  • Joja „A“ - mládež.

Vo svojom repertoári má súbor moderné, disco, show, scénické, open art choreografie. V minulosti bol zastúpený aj hip-hop a break dance.

Súbor  sa zúčastňuje na rôznych prehliadkach a súťažiach po celom Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Čechy, Rakúsko...), tým prispieva k  reprezentácii Čadce, ale i celého Slovenska. K najvýznamnejším úspechom súboru patrí účasť na  slovenských a medzinárodných súťažiach a prehliadkach, ako je napr.: Slovakia Open – Prievidza - slovenský pohár, postup na európsky tanečný pohár „EUROPEAN  OPEN“ (Rakúsko) s choreografiou „Marry band“. Reprezentácia dievčat  na MISS SWITEZANKA (Poľsko), Dni Slovenskej kultúry v Poľsku, Beskydy bez hraníc (Poľsko), Dni Rajcze (Poľsko), Festival „dovednosti“ (Česká republika), Tanečný Kubín, Ostravská pyramída, Hot Dance- Zubři, Umenie v pohybe (Žilina), Pohyb bez Bariér (Žilina), Disco cup, Top Dancing (Topoľčany)....

Súbor  získal popredné umiestnenia za choreografiu, kreativitu, originalitu, sympatiu, tanečný výkon...

V rámci  mestských podujatí súbor JOJA každoročne pripravuje PREMIÉROVÝ  DEŇ, kde sa so svojimi choreografiami predstavia všetky vekové kategórie tanečníkov, ktoré v súbore  pracujú. V spolupráci s Domom kultúry účinkuje na rôznych podujatiach, ktoré organizuje mesto Čadca, ako napr. Kysucký  maratón, Deň detí, Mesto otvorené umelcom, Športovec roka, Novoročný Trojkráľový koncert a iné spoločenské a kultúrne podujatia. Súbor organizoval tanečnú súťaž DISCO DANCING pre tanečné zoskupenia Žilinského kraja.

Fotogaléria

Kontaktné údaje

Umelecká vedúca Mgr. Danka Jašurková
Mobil: 0903852207
E-mail: joja2@centrum.sk
Web: https://www.facebook.com/danka.jasurkova.9

spať na začiatok stránky