Hudobná skupina TYRKYS BAND

HS TYRKYS BAND bola  založená  v roku 2013 a účinkuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Domu kultúry v Čadci. Má päť členov: Karol Revaj-  vedúci  skupiny - hra na heligónku a spev, Pavol Pánis- husle a akordeón, Jaroslav Šíra- saxafón a spev, Jozef Vrlák- bicie a spev. Dominantnú časť repertoáru  tvoria slovenské a české skladby. Kapela hráva na kultúrno- spoločenských podujatiach organizovaných mestom Čadca, ale i na rôznych spoločenských udalostiach  súkromného charakteru. Názov kapely  Tyrkys je odvodený od názvu liečivého kryštálu, ktorý prináša pohodu a dobrú náladu, a o to ide aj členom kapely Tyrkys.

Kontaktné údaje

Umelecký vedúci: Karol Revaj – 0908 151 607

spať na začiatok stránky