Ťapkání po kopcách na Valašsku i v Kysucích

  • Název malého projektu: Ťapkání po kopcách na Valašsku i v Kysucích
  • Kód projektu: CZ/FMP/6c/11/130
  • Číslo smlouvy: CZ/FMP/6c/081
  • Dotační program: Fond malých projektů
  • Poskytovatel / Správce: Region Bílé Karpaty
  • Příjemce (konečný uživatel): Město Valašské Meziříčí
  • Hlavní přeshraniční partner: Dom kultury v Čadci
  • Celkové způsobilé výdaje: 31.255,00 €
  • Finanční příspěvek z EFRR: 26.566,75 €
  • Termíny realizace: 01.07.2022 - 31.03.2023

Projekt "Ťapkání po kopcách na Valašsku i v Kysucích" je společným projektem Města Valašské Meziříčí a Domu kultury v Čadci. Projekt svým zaměřením cílí na zvýšení atraktivnosti přírodního bohatství pro obyvatele a návštěvníky regionů. Realizací projektu dojde k vybudování tematické, označené stezky pro pěší turisty s novým informačním systémem a doprovodným mobiliářem. Záměrem nové stezky je seznámení návštěvníků s historií lesa vztahující se k daným lokalitám a její provázání s přítomností. Realizací dojde také k usnadnění přístupu k turisticky atraktivním lokalitám, zvýšení zájmu o udržitelnou pěší turistiku a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro aktivní trávení volného času na obou stranách hranice. Projekt má také edukativní dopad především prohlubuje vzájemnou přeshraniční spolupráci v oblasti sportovních atraktivit a péče o přírodní bohatství.

Důležité odkazy:

Malý projekt „Ťapkání po kopcách na Valašsku i v Kysucích“, kód projektu CZ/FMP/6c/11/130, je spolufinancovaný Evropskou unií

v rámci Fondu malých projektů. Správcem - vedoucím partnerem Fondu malých projektů programu

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 je Region Bílé Karpaty.