• Úvod
  • Projekty
  • Slávnostný koncert Kysuckého komorného orchestra

Slávnostný koncert Kysuckého komorného orchestra

„Hudba je jediná medzinárodná reč a netreba, aby bola prekladaná, tu hovorí duša k duši.“

AUERBACH Berthold

Orchester je 27 rokov  dôstojným reprezentantom kultúrnych aktivít mesta Čadca a dostal sa do povedomia širokej verejnosti. Jeho činnosť je veľmi bohatá a pestrá. Zmeny sa uskutočnili aj v zložení aj v počte hráčov,  čo prinieslo do orchestra nové postoje a pohľady. A preto jeho svieži a aktuálne spracovaný hudobný materiál prispieva k tomu,  že v umeleckom telese sa realizujú mladí a  talentovaní ľudia  nielen nášho regiónu.

Pri príležitosti  25.   výročia  pripravil Kysucký komorný orchester slávnostný program, ale proticovidové opatrenia dovolili realizovať tento koncert s dvojročným omeškaním, a to 5.mája 2022 o 17.00 hod.  Veríme, že o to viac sa vydarí a po dlhšej odmlke zaznejú skladby hudobných skladateľov v plnej kráse. . Dirigentskú taktovku bude viesť  Mgr.art. Tomáš Vrškový Vstup na podujatie bude voľný.

Kysuckému komornému orchestru prajeme radosť z hudby a veľa tvorivých invencií.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.