Na sv.Bartolomeja – Bartolomejský jarmok

Československý kreatívny inkubátor miest Valašské Meziříčí a Čadca je názov projektu, ktorý realizuje Dom kultúry v Čadci  s Kultúrnym zariadením Valašského Meziříčí so zámerom kvalitatívne  prehĺbiť kultúrnu spoluprácu v oblasti kultúry a kultúrneho života. Prostredníctvom tejto platformy dochádza k výmene skúseností  v oblasti prípravy kultúrnych akcií zameraných na podporu kreativity občanov oboch miest s cieľom oživiť verejný priestor. Cieľom prebiehajúceho  projektu  je taktiež vzbudiť u verejnosti záujem o alternatívnu kultúru. Pre dosiahnutie tohoto cieľa sa postupne vybuduje sieť miestnych umelcov,  realizujú sa výmenné pobyty, kde sa priebežne pripravuje dramaturgia pripravovaných podujatí. V rámci projektu bude realizovaných niekoľko zaujímavých kultúrnych aktivít, ktoré umožnia dosiahnutie vyššie uvedených cieľov. Do projektu sú zapojené spolky, remeselníci, umelci a umelecké súbory oboch štátov.

Celosvetová epidemiologická situácia s COVID -19 do značnej miery ovplyvnila aj prebiehajúci projekt, podujatie vo Valašskom Meziřičí (Múzejná noc) bolo presunuté o rok. Sme radi , že plánované podujatie  Na sv. Bartolomeja - Bartolomejský jarmok je už možné realizovať, samozrejme za prísnych hygienických podmienok a s obmedzeným počtom divákov. Pristúpili sme k dramaturgii podujatia s vedomím, že sa jedná o prvé kultúrne podujatie po uvoľnení hygienických pravidiel v našej organizácii, v našom meste. Je to malá náplasť na obmedzené možnosti realizovať klasický Bartolomejský jarmok s trhovníkmi a  s tisíckami návštevníkov.

V rámci podujatia Na sv. Bartolomeja – Bartolomejský jarmok , ktoré sa uskutoční 23.8.2020  - v Dome kultúry  v Čadci sa predstaví Detský folklórny súbor Kelčovan z Čadce, Ľudový orchester,  Valašská ľudová muzika Polajka. Svoje zručnosti a talent  predvedú počas tvorivých dielní umeleckí remeselníci z oboch krajín, záujemci sa naučia , ako sa kedysi priadlo, vyrábali sa varešky, šili kroje,  niečo o mede a včelách... Celým podujatím vás bude sprevádzať ľudová rozprávačka v kysuckom nárečí.  V rámci podujatia sa otvoria aj tradičné výtvarné -rezbárske dielne. Už teraz sa môže verejnosť tešiť na originálne drevené sochy, ktoré na jeseň okrášlia naše mesto.

Veríme, že kultúrny život  opäť postupne  naplní naše mesto, opäť sa zaplní divadelná sála, kino, galéria, či  iné verejné priestory umením, ktoré vám roky s láskou prinášame a budeme prinášať.

S podporou Intereg