Mariánsky podzim

Folklórny súbor Kysučan, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci, bude v dňoch 16. až 19. septembra 2016  reprezentovať kysucký folklór v Mariánskych Lázniach  na medzinárodnom folklórnom festivale Mariánsky podzim 2016. Festival sa koná už dvanásť rokov vždy tretí septembrový víkend a organizátorom je  FS Marjánek.

Vycestovanie súboru sa realizuje vďaka schválenej dotácii z Fondu na podporu umenia. Projekt je zameraný na medzinárodnú prezentáciu v oblasti ľudovej kultúry (folklóru) prostredníctvom Folklórneho súboru

Kysučan, ktorý pracuje s mládežou a dospelými ľuďmi nášho regiónu, bohatého na ľudové tradície krásnych 62 rokov. Súbor

pracuje pod vedením skúseného folkloristu Jozefa Vrábla.

Zámerom projektu je medzinárodná prezentácia  kysuckého folklóru v zahraničí a zároveň naším zámerom je podpora národnej hrdosti k tradíciám našich predkov. Členom súboru prajeme úspešnú reprezentáciu Kysúc a šťastný návrat domov. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu  umenia.