Kamene zmiznutých detí

Medzinárodný projekt „Československé historické dedičstvo – kamene zmiznutých detí“ je spoločný projekt mesta Valašské Meziříčí a Základnej školy Jana Amosa Komenského z Čadce a Domu kultúry v Čadci. Projekt mapuje pôsobenie židovskej komunity v mestách Valašské Meziříčí a  Čadce. Pripomenie jej  kultúrny odkaz a význam jednotlivých osobností, ich podiel na kultúrnom a spoločenskom živote oboch miest  pred II. svetovou vojnou. Hlavnou myšlienkou je priblížiť mladej generácii otázku holocaustu a jeho tragédie.

V rámci projektu budú na vybraných miestach v našom meste realizované  výsadby kvetov „hviezd zmierenia“ (Židovský cintorín v Čadci, v areáli  ZŠ Komenského a ZŠ Rázusovej.) V rámci projektu sa budú taktiež organizovať  workshopy na oboch stranách hraníc (20.5.2021 a 27.5.2021). Realizáciou projektu tak dôjde k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce a pripomenutie si tragédie  holocaustu žiakom a študentom, či návštevníkom mesta.