Festival zborového spevu v talianskom Trente privíta MSZ Kysuca z Čadce

Miešaný spevácky zbor Kysuca, ktorý pracuje pri Dome kultúry v Čadci, aj tento rok (3.- 8.júla 2019) bude reprezentovať Slovensko na Medzinárodnom festivale zborového spevu v Trente. Festival je učený speváckym zborovým zoskupeniam a je venovaný hudbe talianskych autorov a prezentácii autorov  z hosťujúcich krajín. Tento rok sa budú realizovať aj hudobné dielne, kde vybrané zbory nacvičia skladbu slovenského skladateľa Eugena Suchoňa- Aká si mi krásna a jednu povinnú taliansku skladbu La Montara. MSZ Kysuca v minulosti nadviazal priateľské vzťahy s talianskym zborom Coro Maddalene di Revo z Trenta a tam bol počiatok skvelej umeleckej spolupráce, ktorá prerástla do medzinárodného priateľstva. Práve spomínaný taliansky spevácky zbor tento rok oslavuje 50. výročie svojho vzniku. MSZ Kysuca pracuje pod vedením mladého  talentovaného dirigenta Mgr.art. Janka Procházku, ktorý pôsobí  v Štátnej opere Banská Bystrica ako asistent dirigenta a zbormajster. Organizačnou vedúcou zboru je Dagmar Šamajová.

O dramaturgiu samotných vystúpení sa stará dirigent J.Procházka a Magdaléna Hacková, ktorá bude  koncerty moderovať v slovenskom i talianskom jazyku. Zbor sa na festival pripravuje od začiatku roka na pravidelných skúškach v Dome kultúry Čadca. Kysuckí speváci budú Slovensko dôstojne reprezentovať a prajeme im  veľa krásnych zážitkov a chuti do ďalšej práce.

Vycestovanie na festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za čo mu patrí veľká vďaka.

Fond na podporu umenia