Divadlo - cesta k poznaniu

Cieľom pripravovaného projektu je priblížiť proces  vzniku divadelného predstavenia, ktorého témou sú literárne predlohy B.S.Timravy a P.O.Hviezdoslava. Spomínaní slovenskí autori majú v tomto roku okrúhle výročie svojho úmrtia.

Divadelné tvorivé dielne sú zamerané nielen na kultúrno-osvetovú činnosť, majú i edukatívny charakter, v podobe interaktívne podaných informácií o uvedených spisovateľoch. V tejto dobe považujeme túto cestu za vysoko aktuálnu, keďže stredoškoláci sa vyučovali dlhšiu dobu dištančnou formou a takto pripravenými divadelnými dielňami sa dozvedia, ale i precítia na vlastnej koži proces vzniku divadla a zároveň sa vedomostne obohatia o témy, ktoré potrebujú nielen k maturitnej skúške, ale i k všeobecnému prehľadu  moderného človeka.

Divadelné dielne sa budú realizovať v  dikcii Detského a mládežníckeho divadelného súboru Eva, ktorý úspešne pracuje pod vedením skúsených režisérok a scenáristiek. Divadelné dielne budú rozdelené na tri dni v rámci víkendov (september, október, november 2021 + divadelné predstavenie prepojené s videoprojekciou určenou pre verejnosť).

Cieľovou skupinou sú samotní realizátori- vo výukovej skupine by pracovalo 10 členov z DaMDS EVA a desať študentov z čadčianskych stredných škôl. K cieľovej skupine patria i diváci záverečného divadelného predstavenia, kde bude využitá i videoprojekcia.

Možnosť prihlásiť sa na tvorivé dielne bude v blízkej dobe zverejnená.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.