Creativ Visegrad

Tím TV Junior a žiaci ZUŠ M.R.Štefánika v Čadci sa zúčastnili na medzinárodnom projekte Creative Visegrad – a Multimedia Image of V4+ Cities and States, pracovné stretnutia boli v Budve v Čiernej Hore a vo Valašskom Meziříčí v Čechách. Do projektu sa okrem Slovákov zapojili  zástupcovia z ČR z Valašského Meziříčí, z Poľska- Radlinu a z Budvy. Program stretnutí bol zameraný na výrobu krátkeho dvoj-trojminútového filmu o svojom meste očami mladých. Výsledkom ich snaženia sú videá, ktoré sú odbornými školiteľmi vysoko hodnotené. Môžeme skonštatovať, že máme šikovných žiakov, ktorí sa výborne popasovali s touto úlohou. Všetci účastníci projektu sa stretli na spoločnej prezentácii filmu 6. septembra 2019 vo Valašskom Meziřičí v rámci multimediálneho festivalu Svetlo Valmezu. Všetky tímy pracovali počas prázdnin, na vlastnej koži si vyskúšali, čo obnáša práca s výrobou filmu. Film tvorili mládežníci sami pod lektorským dozorom v domovskom zázemí Domu kultúry v Čadci, ktorý zastrešuje celý projekt.

Filmy si môžete pozrieť na webovej stránke Domu kultúry v Čadci.

Viac informácií je uvedenách na webových stránkách žiadateľa