Cimbalová škola

Československá letná cimbalová škola ako prostriedok  zachovania  tradícii regiónu -  jedná sa o projekt  v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce SR/ČR. Partnermi  projektu sú  Občianske združenie  cimbalistov  (Valašské Meziřičí), ktoré je aj organizátorom Medzinárodného festivalu cimbalistov ČR  a Kultúrne a informačné centrum - Mesta Čadca.

Fenomén cimbalovej hudby je tradičným rysom pre moravskú i slovenskú kultúru. S rozvojom modernej informačnej spoločnosti je stále ťažšie udržiavať tradície našich predkov v živej podobe. Rovnako je na tom aj záujem o edukáciu mladých ľudí v tejto oblasti. Z toho dôvodu bude projekt zameraný nielen na  spoločné koncertovanie , ale i na výučbu v spomínanej oblasti.  V rámci projektu sa bude realizovať  týždenná  cimbalová škola pre obe zainteresované strany . Výsledkom ktorej budú štyri  vystúpenia  v Českej republike vo Frenštáte pod Radhoštem a vo Valašskom Meziřičí a na Slovensku v Čadci a na Makove.  Predpokladáme , že sa prehĺbi spolupráca nielen  medzi hudobníkmi,  ale i odbornými  lektormi  z oboch strán hraníc. Prínosom bude zaiste i edukačný materiál, ktorý vznikne vďaka realizácii projektu. Veríme , že spoločný  projekt  vedie  k upevňovaniu nielen susedských vzťahov, ale i k zvyšovaniu kvality hry na cimbal, ktorý má svoje špecifické postavenie v každej ľudovej hudbe.

Projektová manažérka KIC- Mesta Čadca
Mgr. Viera Strýčková