• Úvod
  • Projekty
  • Československý kreatívny inkubátor miest Valašs...

Československý kreatívny inkubátor miest Valašské Meziříčí a Čadca

V rámci videoreportáže Kysucká Veľká noc sme implementovali časť projektu, ktorý realizuje Dom kultúry v Čadci  s Kultúrnym zariadením Valašského Meziříčí so zámerom kvalitatívne  prehĺbiť kultúrnu spoluprácu v oblasti kultúry a kultúrneho života vôbec.

Netradiční Velikonoce 2021

Cieľom projektu je prehĺbenie cezhraničnej spolupráce partnerov vytvorením spoločnej platformy „ČS kreatívny inkubátor Valmez-Čadca". Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v oboch štátoch sme pristúpili k online realizácií projektovej aktivity, v rámci ktorej sa verejnosť na oboch stranách hraníc oboznámila s tradíciami na Kysuciach a na Valašsku.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu miestnych iniciatív únie.