Ako vzniká divadelné predstavenie?

Plagát k podujatiu

Cieľom projektu s názvom Divadlo -cesta k poznaniu  je priblížiť proces  vzniku divadelného predstavenia, ktorého témou sú literárne predlohy B.S.Timravy a P.O.Hviezdoslava. Spomínaní slovenskí autori majú v tomto roku okrúhle výročie svojho úmrtia. Z toho dôvodu Dom kultúry v Čadci a DaMDS Eva pripravili pre verejnosť uvedené podujatie, ktoré sa skladalo z troch divadelných dielní  a pripravovaného divadelného predstavenia (15.11.2021).

Divadelné tvorivé dielne boli zamerané nielen na kultúrno-osvetovú činnosť, ale mali i  edukatívny charakter, v podobe interaktívne podaných informácií o uvedených spisovateľoch. V tejto dobe považujeme túto cestu za vysoko aktuálnu, keďže stredoškoláci sa vyučovali dlhšiu dobu dištančnou formou a takto pripravenými divadelnými dielňami sa dozvedia, ale i precítia na vlastnej koži proces vzniku divadla a zároveň sa vedomostne obohatia o témy, ktoré potrebujú nielen k maturitnej skúške, ale i k všeobecnému prehľadu  moderného človeka.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.